Saturday, 09/02/2013 - 08:43:01

Cơ hội làm chủ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Phạm trong thể đã nói: Tôi ở Việt Nam rất Cần biết về loại hình kinh doanh của công ty và giá bán công ty ra sao, phương thức bán, và tôi muốn biết rõ về Tài Chánh công ty ví dụ như công nợ hiện tại của công ty như thế nào thì mới Có thể quyết định. Kinh mong quý báo thông tin vào Mail để tôi rõ thêm.