Thursday, 27/06/2019 - 07:09:24

Chuyện... cộng đồng: Thông báo của Phó Thị Trưởng Westminster

 

(Dưới đây là nguyên văn bản thông báo được gởi đi ngày thứ Năm.)

Trân trọng kính mời Các Cơ Quan Báo Chí và Truyền Thông cùng Đồng Hương vui lòng đến tham dự cuộc Họp Báo khẩn cấp nhằm giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Nghị Quyết Lên Án lời tuyên bố của Nghị Viên Tài Đỗ đổi tên Thành Phố Westminster thành danh xưng TP Hồ Chí Minh.
Đây là một hành vi vô trách nhiệm của một dân cử làm phương hại đến an sinh và tài sản của cư dân và đồng hương hiện đang sinh sống tại thành phố Westminster, đồng thời làm suy yếu tinh thần chống Cộng của Tập Thể Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại.
Vào lúc 2 giờ chiều Ngày Chủ Nhật 30 tháng 6, 2019
Tại Hội Trường Nhật Báo Việt Mỹ
Số 14190 Beach Blvd, Westminster, CA 92683
Sự hiện diện của quý vị rất quan trọng, phản ảnh mối quan tâm của Cộng Đồng Người Việt tại thành phố Westminster không chấp nhận bất cứ âm mưu xâm nhập hay hình thức tuyên truyền nào của tay sai Cộng Sản nhắm vào thành phố Westminster, thủ đô tinh thần của Người Việt Quốc Gia từ hơn 4 thập niên qua.
Cũng trong dịp này, với cương vị Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster, cá nhân tôi, Dr. Kimberly Hồ sẽ giải thích tường tận chi tiết và tinh thần Bản Nghị Quyết, minh định lập trường của Hội Đồng Thành Phố Westminster về biến cố tác hại qua lời tuyên bố của Nghị Viên Tài Đỗ.
Trân trọng,
Dr. Kimberly Hồ
Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp