advertisements
Wednesday, 18/03/2020 - 08:18:43

Chương trình thống kê dân số tạm ngừng 2 tuần

 

LOS ANGELES – Chương trình thống kê dân số Census 2020 đang bị tạm hoãn vì dịch bệnh, sau khi mới bắt đầu chưa đầy 1 tuần. Phòng Thống Kê thông báo sẽ đình chỉ việc thống kê cho tới ngày 1 tháng 4, để bảo vệ sức khỏe người dân và các nhân viên.

Các bản thống kê đã được gởi đi vào gần 1 tuần trước và Phòng Thống Kê cho biết hơn 11 triệu gia đình đã gởi thư trả lời. Vào cuối tháng 5, các nhân viên thống kê sẽ đến các ngôi nhà không trả lời thư để lấy số liệu trực tiếp.

Tuy nhiên, kế hoạch có thể được điều chỉnh tùy theo hướng dẫn của liên bang, tiểu bang, và các viên chức y tế địa phương. Chương trình thống kê dân số được thực hiện 10 năm một lần, nhằm quyết định việc phân chia các quỹ liên bang và số người đại diện tại quốc hội.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements