Saturday, 09/12/2017 - 11:12:22

Chương trình tang lễ Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương

THANH PHONG

SANTA ANA - Linh mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam vừa cho Viễn Đông biết Chương Trình Tang Lễ của Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương như sau:


Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương (Thanh Phong/ Viễn Đông)

- Thứ Ba, ngày 12 tháng 12, 2017: Viếng xác, cầu nguyện tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam từ 12 PM đến 8M. Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo lúc 7 PM, có thể do Đức tân Giám Mục Nguyễn Thái Thành chủ tế.
- Thứ Tư, ngày 13 tháng 12: Viếng xác, cầu nguyện và thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (nhà thờ kiếng), 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840, từ 4.30 PM đến 10 PM.

- Thứ Năm, ngày 14 tháng 12: Thánh Lễ An Táng tại nhà thờ chánh tòa cũ, Holy Family Cathedral, 566 S. Glassell St, Orange, CA 92866. Sau đó, thi hài Đức Giám Mục Đa Minh sẽ được an táng tại Holy Sepulcher Cemetery, 7845 Santiago Canyon, Orange, CA 92871.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp