Tuesday, 31/10/2017 - 08:23:22

Chương trình song ngữ Anh-Việt của Học Khu Westminster thắng giải "Chuông Vàng"


Dr. Kim Phelps (bên trái) cùng vợ chồng ông Jamison Power. (Thanh Phong/ Viễn Đông).

WESTMINSTER - Hiệp Hội Các Học Khu California đã trao cho Học Khu Westminster giải có uy tín nhất Golden Bell Award "Chuông Vàng" liên quan đến chương trình dạy Song Ngữ thực hiện bởi học khu trong mấy năm qua. Đây là lần thứ ba học khu đã nhận được giải thưởng cao quý nầy.


Học Khu Westminster là học khu đầu tiên tại California đã thực hiện chương trình dạy song ngữ Anh-Việt cho các em bậc Tiểu Học. Chương trình này được khích lệ và hỗ trợ bởi Ủy Viên Giáo Dục Jamison Power và được đem ra thi hành dưới thời Tổng Quản Trị Dr. Marian Kim-Phelps vào năm 2015.

Học sinh theo học chương trình nầy sẽ học bằng tiếng Anh khoảng 50% thời gian trong lớp, sau đó thời gian 50% còn lại các em được học dùng toàn tiếng Việt. Như vậy các em sẽ trở thành người có khả năng song ngữ, song văn chương và song văn hóa! Chương trình nầy rất được ưa chuộng và hiện dạy cho các em học sinh từ Mẫu Giáo cho đến Lớp Hai.

Học Khu Westminster nhận được giải thưởng này sau khi kết quả khảo sát cho thấy rằng các em học sinh theo học chương trình song ngữ Anh- Việt này đã đạt được thành quả rất tốt, đúng theo các cuộc nghiên cứu từ đầu về chương trình song ngữ với các sinh ngữ khác.

Ông Jamison Power nói, "Đây thật sự là một hãnh điện cho tôi, cho gia đình và cho cả toàn học khu. Là chồng của một phụ nữ gốc Việt và là cha của hai đứa trẻ, tôi biết rõ tầm quan trọng của chương trình song ngữ Anh-Việt đối với Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt và ngay cả cho gia đình chúng tôi. Tôi rất vui mừng khi thấy tất cả cố gắng thuở ban đầu cho chương trình nay đã thành tựu và được công nhận.

"Tôi xin cảm ơn mọi người đã làm việc không ngừng nghỉ đóng góp vào sự thành công của chương trình nầy và nhất là Dr. Marian Kim-Phelps and Dr. Renae Bryant. Tôi trông đợi một ngày nào đó hai con nhỏ của tôi sẽ theo học chương trình nầy."

Ủy Viên Giáo Dục Jamison Power lần đầu tiên đưa ra chương trình nầy vào năm 2012. Khi Tổng Quản Trị Dr. Marian Kim-Phelps được bổ nhiệm vào năn 2014, bà ta đã làm việc ngay với Ủy Viên Jamison Power để thực hiện chương trình nầy hầu đem lại cơ hội cho các em học sinh học cả hai Anh Ngữ và Việt Ngữ tại các trường trong học khu Westminster.

Cho đến hôm nay chương trình nầy đã có các lớp từ Mẫu Giáo lên đến Lớp Hai và nó sẽ có đến Lớp Sáu (K-6) vào những năm tới. Chương trình thu nhận tất cả các em nhỏ sống tại các thành phố gần xa chung quanh Học Khu Westminster.

(Trích từ thông báo của Học Khu Westminster gởi ngày 30 tháng 10, 2017)

 

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising