Thursday, 03/01/2019 - 09:15:03

Chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu

Thành Phố Garden Grove hiện đưa ra chương trình hỗ trợ mua nhà lần đầu tiên cho những gia đình hội đủ điều kiện với thu nhập thấp. Với chương trình vay CalHome là khoản vay trả chậm 30 năm, không yêu cầu thanh toán hàng tháng, không vượt quá $60,000, với 3% lãi suất hàng năm đơn giản cho hết kỳ vay. 


Chương trình vay được đề xuất để hỗ trợ những gia đình có lợi tức thấp hoặc rất thấp để đủ khả năng chi trả tiền nhà so với giá trị thực sự của một căn nhà theo định giá thị trường hiện nay.

Thành phố cũng cung cấp tài trợ 'Workforce Initiative Subsidy for Homeownership Grant'. Khoản trợ cấp lên tới $15,000 hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp hoặc rất thấp với tiền đặt cọc (down payment) hoặc tiền đóng hồ sơ (closing costs.) Đối với mỗi đô la cư dân đặt vào khoản tiền đặt cọc (down payment), Thành phố sẽ bỏ vào ba đô la.

Thành phố sẽ có những buổi hội thảo dành cho Người mua nhà lần đầu giúp hiểu thêm về tiến trình mua nhà, làm thế nào để đủ điều kiện thế chấp nhà và thông tin liên quan các chương trình hỗ trợ tài chính được cung cấp thông qua Thành phố.

Các buổi hội thảo sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, 5 tháng Giêng, 2019, và ngày 2 tháng Hai, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, tại Garden Grove Courtyard Center, 12732 Main Street.

Để ghi danh tham dự buổi hội thảo, hoặc để biết thêm thông tin về chương trình Hỗ Trợ Cho Người Mua Nhà Lần Đầu tại Thành phố, xin liên lạc ông Timothy Throne (714) 741-5144, Công ty Benchmark Mortgage (949) 231-0142, hoặc vào trang web ggcity.org/neighborhood-improvement.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising