Wednesday, 23/05/2018 - 03:54:24

Chúa Thánh Thần


Chúa Thánh Thần là Tình Yêu. (Getty Images)

 

 

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Sau khi Chúa Giêsu lên trời thì Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần là ai? Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài là Tình Yêu, là Thần Chân Lý, Đấng Phù Trợ, là Trạng Sư, là Đấng An Ủi, Đấng Chỉ Dạy, Đấng Hướng Dẫn và Bênh Vực. Ngài là Thần Khí đến từ Chúa Cha và Chúa Con.

Ngày còn bé khi đọc kinh, chúng ta nhớ nhất là kinh Chúa Thánh Thần, bởi vì kinh này là khởi đầu của tất cả mọi kinh được đọc trong một buổi đọc kinh tại nhà thờ hay tại gia đình. Với tất cả những điều mô tả về Chúa Thánh Thần ở trên, Hội Thánh dạy cho người tín hữu biết phải cầu khẩn với Chúa Thánh Thần để được ơn soi sáng và sức mạnh hành động. Hội Thánh Chúa ở dưới thế này luôn khởi động những sự việc quan trọng của mình bằng việc khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần. Thí dụ như khi tĩnh tâm, khai mạc các cuộc họp hay Công Đồng.

Chúng ta cần tới ơn Chúa Thánh Thần và chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ sự cần thiết đó. Ngài gửi Thánh Thần đến với chúng ta: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.”

Trước hết, Chúa Thánh Thần là hồng ân của Thiên Chúa ban cho những người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Thánh Gioan Tông Đồ đã xác định rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu này là hồng ân chứa đựng tất cả mọi sự khác mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta. Tình yêu này được đổ vào trong đời sống của người tín hữu nhờ Chúa Thánh Thần. Bởi vì con người đã phạm tội cho nên họ phải chết. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương con người và ban ơn cứu độ cho con người. Hồng ân đầu tiên của tình yêu này chính là sự tha thứ các tội của chúng ta nhờ vào ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần.

Thánh Basiliô Cả đã viết rằng: “Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được phục hồi để vào thiên đàng, được dẫn lên Nước Trời, được ban ơn làm nghĩa tử: Chúng ta được vững lòng để gọi Thiên Chúa là Cha của mình, và thông phần vào ân sủng của Đức Kitô, được gọi là con cái ánh sáng và dự phần vào vinh quang vĩnh cửu.”

Chúa Thánh Thần luôn ở trong Hội Thánh. Người thúc đẩy, ban ơn trợ giúp và nhắc nhở Hội Thánh về sứ mạng đã được Chúa Kitô giao phó. Người nâng đỡ tất cả những ai thành tâm phục vụ Hội Thánh trong mọi cấp bậc và ở khắp mọi nơi, và ban những ơn cần thiết cho họ. Trong cuộc lữ hành trần gian này, có những lúc Hội Thánh gặp cơn sóng gió, không biết những gì phải làm, thì Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động để hướng dẫn Hội Thánh, và ban ơn để đền bù biết bao nhiêu lỗi lầm và thiếu sót do con người gây ra.

Nhờ vậy mà Hội Thánh luôn đứng vững cho tới ngày hôm nay và cho tới tận thế. Suốt hai ngàn năm nay, từ lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Thánh Tông Đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần cho tới ngày hôm nay, có vô số các vị thánh và những người lành ở mọi nơi và mọi thời đại, đã xây dựng Hội Thánh bằng chính đời sống thánh thiện và rao giảng Tin Mừng của mình. Tất cả những điều trên là bằng chứng cho thấy Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện và ngày nay Người vẫn ban ơn cho những ai biết mở lòng ra để đón nhận ơn của Người. Xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ những ơn Người đã ban cho chúng ta.

           

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp