Thursday, 24/11/2016 - 09:04:09

Chúa Kito Vua muôn đời

Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật cuối Năm Phụng Vụ, trước khi bước vào Năm Phụng Vụ mới, Giáo Hội mừng lễ Chúa Kitô Vua. Giáo Hội đặt lễ Chúa Kitô Vua vào Chúa Nhật cuối Năm Phụng Vụ để chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô là Vua của vũ trụ, Ngài là chủ của thời gian, Ngài là chủ của lịch sử nhân loại và Ngài là chủ của tất cả những ai tin vào Ngài. Lễ này được thiết lập vào ngày 11 tháng 12 năm 1925 dưới thời Đức Giáo Hoàng Piô XI để tôn vinh Chúa là Vua muôn loài và kêu gọi toàn thể nhân loại qui phục Ngài. Các vua chúa ở nơi trần gian này theo một khía cạnh nào đó, họ được làm vua, làm chúa của một số thần dân trong một quãng thời gian nào đó. Còn Chúa Kitô là Vua và là Chúa đời đời tất cả những ai tin và thần phục Ngài.

Trong câu chuyện Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này, lễ Chúa Kitô là Vua, Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, bên cạnh Ngài có hai tên trộm cướp cũng bị treo trên thập giá như Ngài. Đó là cái kết thúc cuối cùng của Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, để rồi phải chịu một nhục hình thật tủi hổ và đáng sợ. Ngài là Vua đời đời mà lại phải chết tủi nhục. Không những là Vua đời đời mà Ngài còn là Vua của tất cả muôn vật hữu hình và vô hình đã được tạo dựng. Thế có ai nhận ra Vị Vua này không? Thưa có thằng trộm cũng bị treo trên thập giá với Ngài ngày hôm đó đã nhận ra Ngài. Người ta vẫn gọi tên tội nhân này là tên “trộm lành.” Chẳng biết tên tội nhân hay tên trộm này đã sống một cuộc đời như thế nào nhưng phải nói rằng hắn vô cùng may mắn. Thánh Augsutinô nói về người “trộm lành” như thế này: Tên trộm này không những ăn trộm được cả của thế gian mà còn ăn trộm được cả Nước Trời. Một nhà tu đức khác đã suy niệm một cách dí dỏm: Đây là một tên trộm cắp chuyên nghiệp, vì cánh cửa nào hắn cũng mở được, cánh cửa nào cũng đều phải chịu thua hắn. Hắn đã dùng chìa khóa vạn năng để mở tất cả các loại cửa, kể cả cửa Nước Trời. Chiếc chìa khóa vạn năng đó chính là sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Cuối cùng hắn đã mở được cửa Nước Trời.

Tên trộm này đã nhận ra Chúa Kitô là Vua bởi vì anh ta đã nhận ra vương quyền của Ngài khi nói rằng: “Khi nào Ngài về Nước Ngài xin nhớ đến tôi.” Giáo Hội đã phong rất nhiều vị thánh cho tới ngày hôm nay, nhưng tên trộm này là người đầu tiên được phong thánh không phải bởi Giáo Hội, nhưng bởi Đấng là Vua trên tất cả các vua, Chúa trên tất cả các chúa, thánh trên tất cả mọi vị thánh, đó là chính Chúa Giêsu Kitô: “Quả thật ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta.” Điều này cho chúng ta thấy rằng lòng thương xót của Chúa thì vô biên. Nếu trên thập giá của Chúa, người trộm đã nhìn thấy lòng thương xót của Ngài, thì tất cả chúng ta những tội nhân dưới muôn vàn hình thức, có nhận ra lòng thương xót và sự sẵn sàng tha thứ của Ngài hay không? Với tâm tình của người trộm lành thống hối, xin cho tất cả mọi người Kitô giáo và tất cả những ai đang thành tâm đi tìm kiếm Chúa, được nhận ra Đấng đã chết đóng đinh vào thập giá trên đồi Golgôtha năm xưa chính là Vua, biết suy tôn quyền năng muôn đời của Vị Vua đó trong cuộc đời này và đời sau.

Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp