Wednesday, 29/11/2017 - 08:16:26

Chúa Kitô là vua vũ trụ

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Nhật cuối năm phụng vụ, Giáo Hội mừng Lễ Chúa Kitô Vua. Giáo Hội tuyên xưng Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Êgiêkiel đã dùng hình ảnh của người mục tử để nói lên sự nhân lành của Thiên Chúa là Đấng chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Như người mục tử, Ngài tập họp đàn chiên của Ngài bị tan tác vì tội lỗi của chính họ và của những người lãnh đạo dân Israel. Ngài chăn dắt họ. Ngài an ủi họ. Những con chiên lạc Ngài tìm cách đưa về đàn. Những con chiên đau yếu Ngài tìm cách băng bó những vết thương của chúng.

Ngài chính là Vị Mục Tử làm công việc chăm sóc đó: “Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính.”

Chúng ta là những con chiên mong muốn có một Vị Mục Tử như thế. Chúng ta sẽ không còn hãi sợ gì khi chính Chúa là Vị Mục Tử Nhân Lành chăn sóc chúng ta.


Chỉ có những ai đi tìm sự chúc phúc thì mới được vào cõi sống ngàn thu với Vua Giêsu Kitô. (Sacerdotus)

Nhưng để nhận được sự nhân lành của Chúa, thì những con chiên là chúng ta cũng phải phản chiếu lòng nhân lành của Ngài trong cuộc sống trần gian này. Bài đọc Tin Mừng của Lễ Chúa Kitô Vua năm nay mô tả cảnh uy linh sẽ xảy ra vào ngày tận thế, khi Con Người là Chúa Kitô Vua sẽ trở lại trong vinh quang của Ngài. Trong ngày phán xét chung đó tất cả mọi con người sẽ bị xét xử, không trừ một ai. Vậy chúng ta sẽ bị xét xử những gì?

Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho tín hữu thành Corintô đã dạy rằng: “Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2 Cor. 5:10).

Như thế, chúng ta sẽ bị xét xử về việc tốt và việc xấu mà mình đã làm. Điều đó là chắc chắn. Tuy nhiên sự phán xét cuối cùng vẫn là chúng ta đã biết thực hành giới răn mến Chúa và yêu người trong đời sống của mình hay chưa! Cái tội lớn nhất của con người ở mọi thời đại là sự hận thù và bên cạnh đó là sự dửng dưng trước những đau khổ của người khác, đau khổ về thể chất cũng như đau khổ về tinh thần.

Cuộc phán xét cuối cùng thật vĩ đại! Chắc chắn mọi người chúng ta sẽ có mặt ở đó. Vua Giêsu Kitô ngự đến trong vinh quang. Muôn dân được tập họp trước mặt Ngài, và với những người được chúc phúc Vua nói với họ: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh nhận phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn, Ta khát, các ngươi cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta.”

Như thế Ngài đã đồng hóa Ngài với những anh chị em mà chúng ta gặp hằng ngày trong cuộc sống: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” Những người không được chúc phúc trong ngày phán xét là bởi vì họ đã không sống theo luật bác ái yêu thương. Chỉ có những ai đi tìm sự chúc phúc này thì mới được vào cõi sống ngàn thu với Vua Giêsu Kitô.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp