Thursday, 31/12/2020 - 06:13:43

Chúa hiển linh


Trong bức tranh tựa đề “Sự Tôn Kính Của Các Đạo Sĩ” (The Adoration of Magi) của họa sĩ Đức Albrecht Durer (1471-1528), ba vị đạo sĩ được phác họa như ba vị vua với y phục của giới trưởng giả. Họ mang lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược đến dâng Chúa Hài Đồng.


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

​Khi ba nhà đạo sĩ từ Đông Phương đến Giêrusalem, họ hỏi, “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?”
Khi họ đi rồi, Vua Hêrôđê cho gọi tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân lại và hỏi, “Đức Kitô mới sinh ra hiện đang ở đâu?”

Cả hai câu hỏi đều mang một nội dung giống nhau, là đi tìm Hài Nhi Giêsu mới sinh ra, nhưng hai câu hỏi phát xuất từ hai tâm hồn khác nhau. Ba nhà đạo sĩ tìm đến để bái thờ Chúa Hài Đồng và suy tôn Ngài là Thiên Chúa. Vua Hêrôđê, một con người tàn bạo và đa nghi, muốn tìm Hài Nhi Giêsu hoàn toàn với một mục đích khác. Ông lo sợ “Vua người Do Thái mới sinh ra” sẽ chiếm mất ngôi vua của ông, nên ông muốn tìm đến để hạ sát Chúa. Cùng một việc làm, nhưng hai mục đích tương phản nhau.

​Vì muốn đến để bái thờ và suy tôn Chúa Hài Đồng, các nhà đạo sĩ đã miệt mài bước theo ngôi sao đưa đường dẫn lối từ Phương Đông. Ngôi sao dẫn họ tới Giêrusalem, cái nôi của văn hóa và chính trị, rất phù hợp cho một vị quân vương ra đời, nhưng ngôi sao đã không dừng ở đó, mà tiếp tục dẫn các ông tới hang Bêlem để chỉ cho các ông thấy một Hài Nhi mới sinh ra trong thấp hèn và nghèo khổ. Tuy nhiên điều đáng lưu ý trong cuộc gặp gỡ này, đó là các ông “đã quì gối xuống, sụp lạy Người.”

​Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho các ông và các ông đã nhận ra ngài. Chính nhờ vào sự hiểu biết và lòng khiêm tốn của các đạo sĩ, được thể hiện qua cử chỉ quỳ gối và sụp lạy, mà chúng ta đón nhận được sự hiển linh của Thiên Chúa. Những nhà đạo sĩ này là những chiêm tinh gia thông thái và đáng trọng vọng. Thế nhưng họ lại lặn lội đi tìm một Đấng, họ tin rằng cao cả và uy quyền hơn họ. Họ đã không thất vọng khi nhìn thấy một Hài Nhi yếu đuối và nghèo nàn, được sinh ra trong một hoàn cảnh khốn cùng. Ngược lại họ đã tin nhận Hài Nhi này là Vua Người Do Thái và là Con Thiên Chúa. Cứ nhìn vào những lễ vật họ đã chuẩn bị trước cho cuộc gặp gỡ với Chúa Hài Đồng, chúng ta hiểu được niềm tin của họ: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Vàng: quà tặng cao quý dành cho một vị quân vương

Nhũ hương: một lễ vật người ngày xưa chỉ dùng để đốt lên trong những dịp kính thờ thần linh

Mộc Dược: dùng để ướp xác những bậc vị vọng trong hoàng cung.

​Tất cả những lễ vật này và cử chỉ của các nhà đạo sĩ tại hang Bêlem mạc khải cho chúng ta thấy Hài Nhi Giêsu thực sự là một Quân Vương từ trời vừa mới hạ sinh nơi trần thế. Vì biết được nhân loại đang cần ơn cứu độ đến từ Chúa Giêsu, nên khi nhận được “lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê,” họ đã không trở lại Giêrusalem, nhưng theo một con đường khác để trở về quê hương xứ sở. Nhờ đó Hêrôđê đã không tìm được chúa Giêsu, và Ngài đã thoát chết.

​Trở lại với câu hỏi ban đầu, “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?” chúng ta hiểu được mục đích của ba nhà đạo sĩ và mục đích của Hêrôđê. Chúng ta cũng là người đi tìm Hài Nhi Giêsu mới sinh, nhưng chúng ta tìm với mục đích gì và với một thái độ như thế nào? Chúng ta biết, là qua việc tìm kiếm miệt mài và cử chỉ đáng kính của ba nhà đạo sĩ, mà niềm tin của nhân loại nơi Chúa Hài Đồng đã được xác định. Nhân loại ngày hôm nay sẽ nhận ra điều gì nơi việc làm và thái độ của chúng ta? Hiển linh của Thiên Chúa đã và đang chiếu tỏa qua cuộc đời của chúng ta như thế nào?

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Chúa hiển linh
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising