Wednesday, 04/04/2018 - 08:19:36

Chúa đã sống lại thật

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Đối với người tín hữu và những ai tin vào sự sống lại thì Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh là một sự vui mừng hân hoan vì Chúa đã chịu chết trên thập giá và sau ba ngày thì Ngài đã sống lại. Đây là niềm vui không phải chỉ riêng của người Công Giáo mà còn là niềm vui của tất cả mọi người tin vào Chúa Kitô trên khắp thế giới từ Giáo Hội thời sơ khai cho tới ngày hôm nay, và cho tới ngày Chúa lại ngự đến trong vinh quang.


Chúa sống lại là biến cố vĩ đại cho tất cả mọi người tin vào Đấng Phục Sinh. (Getty Images)

Đây là biến cố vĩ đại cho tất cả mọi người tin vào Đấng Phục Sinh. Còn đối với những người không tin thì chẳng hiểu biến cố này như thế nào hoặc cho đó là một sự kiện lịch sử không thể kiểm chứng, hoặc đã bị người ta biến chế. Dù từ xưa đến nay, và cho tới ngày Chúa lại ngự đến trong vinh quang ngày tận thế, con người ở khắp mọi nơi và khắp mọi thời đại có những quan điểm, những cái nhìn khác nhau về sự kiện Phục Sinh, Giáo Hội sẽ không bao giờ ngừng rao giảng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại thật như lời Ngài đã hứa.

Chúa có sống lại thật hay không?
Người khác sẽ không có thể trả lời cho bạn câu hỏi này. Chính bạn phải là người trả lời câu hỏi đó. Đây không phải là một câu trả lời đơn giản, nếu một người nào đó chưa bao giờ biết về cuộc đời của Chúa Cứu Thế hay được nghe nói về Ngài, và dù được nghe nói về Ngài, câu hỏi kế tiếp là người đó có được ơn đức tin để tiếp tục đi vào cuộc hành trình tìm kiếm Ngài hay không?

Khi Chúa sống lại, có rất nhiều nhân chứng cho sự Phục Sinh của Ngài. Những nhân chứng đầu tiên được nhắc tới trong những tường thuật về sự Phục Sinh của Chúa là Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan. Maria Mađalêna là người yêu Chúa hết lòng. Dưới chân thánh giá, bà đã ở đó. Khi táng xác Chúa, bà đã ở đó. Tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần theo lịch Do Thái, bà cũng là người ở ngoài mộ trước tiên, và chúng ta đã nghe tường thuật về sự gặp gỡ của bà với Đấng Phục Sinh.

Phêrô là người trong cơn sợ hãi chối Chúa tới ba lần, nói rằng không biết Chúa là ai, và khi gà gáy như lời Chúa đã tiên báo “trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần,” ông đã ăn năn khóc lóc thảm thiết, đã cùng với Gioan chạy ra mộ của Chúa. Gioan tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Phêrô theo sau cũng đến nơi, ông đi thẳng vào mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu của Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Gioan là người đã đứng dưới chân thánh giá, sau đó cũng bước vào ngôi mộ trống, và ông đã viết về chính mình rằng: “Ông đã thấy, và ông đã tin.”

Mỗi Kitô hữu hãy trả lời cho chính mình: Chúa có sống lại thật hay không?
Chẳng ai ngày hôm nay đã đứng dưới chân thập giá như Maria Mađalêna hay như Gioan, và đã ra đi hoặc chạy tới mộ của Chúa như Phêrô và hai vị trên. Cũng không có ai ngày hôm nay được diễm phúc nhìn thấy Chúa Phục Sinh hiện ra cùng với các môn đệ của Ngài vào ngày thứ nhất trong tuần theo lịch Do Thái, sau cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Ngài. Thế nhưng đã có trên một tỉ người trên thế giới mừng lễ Phục Sinh năm nay. Xin cho tất cả mọi người mừng lễ Phục Sinh đều biết tin rằng Chúa đã sống lại thật và sống niềm xác tín đó một cách tuyệt đối: “Tôi tin Ngài đã sống lại và tôi tin tôi sẽ được sống lại với Ngài. Tôi sống niềm tin này bằng tất cả cuộc đời của tôi.”

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising