Wednesday, 24/04/2019 - 07:24:19

Chúa đã sống lại


Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúng ta là những người Kitô giáo mừng Lễ Chúa Phục Sinh nhiều lần trong đời. Nhưng đây vẫn là một biến cố vượt quá sức tưởng tượng của tâm trí chúng ta. Một sự kiện chưa bao giờ chúng ta được chứng kiến. Nếu ngày nay có những người đã từng thấy người chết sống lại, thì hiểu theo nghĩa là người chết đó chưa chết thật, họ chỉ ở trong tình trạng hôn mê mà người ta tưởng là chết, đặc biệt tại những nơi không có phương tiện để thăm dò mạch tim yếu ớt của người đó. Đã có những trường hợp gia đình tiến hành xong việc tẩm liệm thì người chết sống lại. Chúng ta có thể tưởng tượng nỗi vùi mừng lớn lao khi thấy người thân được trở lại sự sống trong trường hợp này. Nhưng rồi như mọi người, cuối cùng họ cũng sẽ phải chết thật. Cái chết không trừ một ai. Cái chết là việc không ai tránh khỏi. Đã sinh ra trên cõi đời này thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải từ bỏ tất cả để ra đi và không trở lại.

Sự kiện Chúa Giêsu sống lại, hằng năm vẫn được cử hành lại trong Lễ Chúa Phục Sinh. Nhưng như chúng ta đã nói, đây là một biến cố vượt quá sức tưởng tượng. Vì thế, chúng ta hiểu được tâm trạng của các phụ nữ trorng tường thuật sự kiện Chúa Phục Sinh. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần các bà đã chạy ra mộ với ý định là viếng xác Chúa. Nhưng các bà đã sợ hãi, hết hồn hết vía khi thấy hai người mặc áo trắng giống như thiên thần báo tin Chúa đã sống lại. Các bà chạy khỏi mộ, sợ hãi run rẩy, nhưng cũng vui mừng hớn hở dù chưa hiểu rõ như thế nào, chạy về báo tin cho các môn đệ của Chúa. Và tường thuật tiếp theo, đó là các môn đệ, ông Phêrô và một người môn đệ khác nữa, không được kể tên, nhưng theo truyền thống vẫn hiểu đó là Gioan, khi thấy các bà báo tin, kể lại mọi sự việc như thế, thì đã vội vã chạy ra mộ. Các ông đã tới nơi, người môn đệ kia tới trước nhưng không bước vào, đã nhường quyền cho Phêrô vào trong mộ trước. Cuối cùng, người môn đê kia cũng vào, ông nhìn thấy như Phêrô đã thấy, nhưng với câu kết luận như thế này: “Ông đã thấy, và ông đã tin.”

Chúa đã sống lại. Là người Kitô hữu, chúng ta hãy loan truyền việc Chúa sống lại, và sống niềm vui của những người sẽ được sống lại như Chúa, như Hội thánh tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy Amen.” Sau khi Chúa sống lại và về trời, tất cả các môn đệ đã lên đường rao giảng về Chúa Kitô và làm chứng rằng Ngài đã sống lại. Theo truyền thống lịch sử của Hội Thánh, thì tất cả 12 vị Tông Đồ (Mathias đã được chọn để thay thế cho Giuđa), ngoại trừ thánh Gioan, đều đổ máu mình ra để làm chứng cho Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Thánh Gioan chết già, không đổ máu mình ra làm chứng cho Chúa giống như các Tông Đồ khác. Đó là vị thánh Tông Đồ sống lâu nhất. Ngài bị lưu đày tại đảo Pát mô của Hy Lạp. Nơi đó, Chúa Giêsu đã hiện ra và nói với Gioan: "Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ. Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này” (Khải Huyền 1:17-18). Xin Chúa giúp chúng ta có niềm tin như các bà môn đệ phụ nữ và như các Tông Đồ.

 

Từ khóa tìm kiếm:
Chúa đã sống lại
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements