Wednesday, 09/08/2017 - 07:56:18

Chúa biến hình

Bài Lm TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Nhật tuần này chúng ta mừng lễ Chúa biến hình trên núi Tabor. Việc Chúa biến hình trên núi Tabor đã được tường thuật bởi các thánh sử Matthêu, Máccô và Luca. Núi Tabor đã được nói tới trong Kinh Thánh vào thời của Gioduê là người kế vị ông Môsê. Năm vừa rồi núi Tabor cũng được đề cập trên báo chí khi nhà thờ Biến Hình trên núi Tabor bị kẻ gian đột nhập và phạm thánh.

Trong quá khứ đã có rất nhiều ngôi thánh đường được xây trên núi Tabor khi người tín hữu tiến về đây để hành hương. Ngôi nhà thờ có tên là đền thờ Chúa Biến Hình được khởi công xây cất vào năm 1919 và được điều khiển bởi các cha dòng thánh Phanxicô. Trên nóc gian cung thánh có bức tranh Chúa biến hình trên núi.
Theo tường thuật của báo chí thì một nhóm người lạ đã đột nhập vào trong ngôi đền thờ này vào đêm 23 tháng 10, 2016. Họ lấy đi những chén thánh, phá hoại các bức ảnh và hòm tiền dâng cúng. Riêng pho tượng Đức Mẹ làm bằng đồng cũng bị lấy đi nhưng có lẽ nặng quá cho nên họ đã bỏ lại sau vườn của đền thờ.
Thật là những quân vô đạo! Họ có biết đâu chính nơi đây gần hai ngàn năm trước Chúa Giêsu đã biến hình. Các môn đệ đã nhìn thấy Ngài tỏa sáng. Đó là một hiện tượng rất lạ dưới mắt các ông. Theo lời tường thuật của các ông thì dung nhan của Chúa chói lọi như mặt trời và áo ngài trở nên trắng như tuyết.


Câu chuyện về Chúa biến hình được vẽ trên vòm bên trong ngôi Nhà Thờ Biến Hình trên núi Tabor. (The Pilgrim Log)

Các ông lại thấy hai vị là ông Môsê và tiên tri Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa. Lúc đó Phêrô đã cảm nghiệm được trạng thái thần linh không thể tưởng tượng được, ông đã thưa với Chúa Giêsu rằng, “Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là tốt lắm! Nếu Thầy muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.”

Phúc âm tường thuật thêm rằng đang khi ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng Chúa Cha từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”

Nghe thấy vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Khi ấy Chúa Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi.

Trong thư thứ hai của thánh Phêrô, thánh Phêrô cũng đã ám chỉ rằng ngài đã tận mắt nhìn thấy vẻ oai phong lẫm liệt của Chúa Cứu Thế trên núi thánh và đã nghe thấy tiếng Chúa Cha ca tụng Người Con yêu quí như tường thuật ở trên (2 Phêrô 1, 16-18).

Có nhiều bài học mà chúng ta có thể rút ra từ việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ngài biến hình để tỏ lộ cho các môn đệ biết một phần nào về bản tính Thiên Chúa của Ngài. Ngài biến hình để cho các môn đệ được thêm lòng tin sau khi Ngài đã cho họ biết về con đường khổ nạn và sự chết hiến tế của Ngài. Ngài biến hình cũng là để tiên báo trước về sự sống lại vinh quang của Ngài.

Trong Chúa Giêsu, con người đã nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Chúa biến hình cũng là để tiên báo số phận của chúng ta là những người tin vào Chúa: Chúng ta không những được ở trên núi thánh với Chúa như Phêrô, Giacôbê, Gioan ngày xưa, mà chúng ta cũng sẽ trở nên giống hình dạng của Chúa Giêsu nếu chúng ta đáp lại lời của Chúa Cha: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp