Friday, 19/06/2020 - 06:38:47

Chu Tất Tiến: 15 phút luyện giọng thành ca sĩ. (Really?)

Thật ra video dài tới 25 phút lận. Viễn Đông không chịu trách nhiệm nếu quý vị hát thử, luyện hoài mà vẫn hát... chưa hay!


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
nguyenxnam đã nói: 15 phút luyện giọng thành ca sĩ hát ngọng.Bó tay.
nguyenxnam đã nói: teo leo !!!
Giao Hangoc đã nói: Ông Chu Tất Tiến cũng không thuộc đoạn đầu của bài Silent Night.