Wednesday, 15/02/2017 - 06:53:58

Chọn sự lành

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Tự do là món quà tặng cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Tự do của chúng ta vẫn có thể bị người khác tước đoạt và điều này đã thật rõ ràng trừ những nơi mà sự tự do được coi như quyền của con người và tương đối được bảo vệ. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã ban cho con người món quà cao quí, đó là quyền tự do chọn lựa.


Làm điều thiện chính là được sống tự do, không bị nô lệ loài quỉ. (Getty Images)

Trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đã ban cho hai ông bà nguyên tổ là Adong và Evà cái quyền cao qúi này là họ có tự do chọn lựa giữa sự lành và sự dữ, giữa sự vâng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa hoặc làm ngược lại ý muốn của Ngài. Nhưng bởi làm theo lời dụ dỗ ngon ngọt của con rắn là ma quỉ, cho nên hai ông bà đã bất tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chính vì tội lỗi này mà Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để xóa án tội tổ tông cho nguyên tổ và cho tất cả mọi người chúng ta.

Sự tự do chọn lựa này được nhắc lại một lần nữa trong bài trích sách Đức Huấn Ca của Chúa Nhật tuần này: “Nếu ngươi muốn giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tùy ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì hãy giơ tay ra trên đó.Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào thì được thứ ấy” (Sir. 15: 16-17).

Sau đó sách này khuyên con người phải biết kính sợ Thiên Chúa và chọn sự lành. Như thế chọn Thiên Chúa vẫn chính là sự tự do đích thực, chọn sự lành chính là nguồn an vui, vì khi chọn sự dữ, chúng ta không còn sự tự đo đích thật nữa, mà chúng ta đã trở thành nô lệ của ma quỉ. Chọn sự lành đó là chọn sống theo giới luật của Chúa.

Chính vì thế trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Thầy bảo thật anh em: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.” (Mt. 5: 17-18).

Chọn sự lành chứ đừng chọn sự dữ!
Tin tức Việt Nam kể rằng lòng tham lam ích kỷ và giận dữ đã khiến một người họ hàng ghen tức, lén đổ một chai thuốc sâu vào nồi bún riêu sắp mang ra bán của đứa cháu họ mình.

Một chuyện ngụ ngôn kể rằng có một nhà buôn rất sùng đạo không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khấn vái các thánh. Khi phải cạnh tranh anh ta càng đi cầu khấn gấp bội. Một hôm sứ thần hiện ra nói với anh: “Thấy con thành tâm cầu xin nên Chúa không nỡ chối từ và sai ta đến với con. Vậy bây giờ con hãy cho ta biết con ước muốn điều gì, để ta sẽ thay quyền Chúa ban cho. Đồng thời để chứng tỏ cho loài người biết lòng quảng đại của Chúa, hễ con nhận được một điều gì, thì các đồng nghiệp hay hàng xóm của con được gấp đôi như thế.”

Nghe sứ thần phán, lòng anh thương gia từ chỗ vui mừng hân hoan biến thành sầu buồn tức giận. Anh tự nhủ: “Nếu bây giờ mình xin một chiếc Lexus thì mấy thằng bạn... sẽ được hai chiếc. Nếu mình xin cho được trúng số 5 triệu thì mấy nhà hàng xóm... sẽ được tới 10 triệu. Ái dà, tức quá! Nếu mình xin được một căn nhà thì đồng nghiệp sẽ được hai căn.”

Anh nhà buôn tính toán suy nghĩ rồi chợt reo lên và thưa với sứ thần: "Lạy sứ thần, xin cho con bị mù một con mắt."

Lời cầu nguyện của anh thật ích kỷ và gian ác. Làm theo điều dữ và gian ác là làm nô lệ cho ma quỉ.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp