Thursday, 19/08/2021 - 08:44:23

Chọn lựa của người môn đệ


Ông Joshua (hay Josue - Giôsuê) tuyên bố với người Do Thái, “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa.” (Tranh không rõ tác giả, được vẽ trên tấm thẻ Kinh Thánh năm 1907. (Providence Lithograph Co.)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

Bài Tin Mừng hôm nay kết thúc bài giảng của Chúa Giêsu về ý nghĩa của bánh hằng sống. Từ phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn 5,000 người ăn, Chúa Giêsu đã dẫn đưa tâm trí người Do Thái đến với bánh hằng sống từ trời xuống. Bánh đó chính là Thịt của Ngài để cho thế gian được sống. Trước khi kết thúc bài giảng, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài cũng như đám đông dân chúng phải quyết định dứt khoát, lãnh nhận của ăn tồn tại đến sự sống đời đời hay của ăn hay hư nát. Không chỉ riêng đám đông dân chúng, nhưng ngay cả một số các môn đệ, cũng cảm thấy khó chịu bởi vì họ cho rằng, “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Thế là họ bỏ đi, đánh mất đặc ân được ăn bánh bởi trời để được sống đời đời. Chúa quay qua nhóm 12 và hỏi các ông, “Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?” Phêrô đại diện các Tông Đồ tuyên xưng niềm tin và lòng trung thành vào Chúa Giêsu, “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa.”

Câu hỏi của Chúa Giêsu tương tự như câu hỏi của Giôsuê đã đặt cho người Do Thái trước khi họ bước vào miền Đất Hứa. Sau khi tiếp xúc với những người dân ngoại tại nhiều vùng đất khác nhau, người Do Thái không nhiều thì ít đã có được những khái niệm về những thần linh của họ. Thậm chí đã có lần họ toan chạy theo một trong những thần linh này như trong trường hợp thờ bò vàng, nhưng Môsê đã kịp thời kéo họ trở về với Thiên Chúa. Nay Giôsuê muốn họ phải xác định lại quyết tâm của mình, là họ sẽ thờ Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ họ hay những thần linh của người dân ngoại. Riêng Giôsuê ông quả quyết, “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa.” Sau khi nghe Giôsuê tuyên bố, họ đồng thanh trả lời họ cũng sẽ tôn thờ Thiên Chúa bởi vì “chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ.”

Đời sống của người môn đệ luôn là một thách đố và giằng co giữa những chọn lựa. Chúng ta được mời gọi nêu gương sáng trong những quyết định trong cuộc sống hằng ngày theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, chẳng hạn như yêu thương cả kẻ thù (Mt 5:43-45), không phân ly những gì Thiên Chúa đã liên kết (Mc 10:9), đưa cả má bên kia cho người ta vả (Mat 5:39), không làm tôi hai chủ (Mt 6:24), v.v.. Tất cả những nỗ lực để sống trọn vẹn những giới luật này và nhiều những giới luật khác rất khó khăn, và gần như bất khả thi. Đôi khi nhiều người cũng đã từng lẩm bẩm như một số môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay, “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Thuốc đắng giã tật; sự thật mất lòng. Như những người đau yếu cần uống thuốc, chúng ta cần phải đón nhận và sống lời Chúa bởi vì như Ngài đã nói rõ, lời của Ngài “là thần trí và là sự sống.” Thực thi điều Ngài truyền dạy là chọn lựa duy nhất dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Nếu không Ngài đã chẳng bỏ trời cao để xuống thế làm người.

Giôsuê và Phêrô đã nêu gương sáng trong câu trả lời của các ngài, và ngày hôm nay chúng ta có dịp học hỏi để quyết định cho chọn lựa của mình, chẳng hạn như đến nhà thờ hay bỏ nhà thờ vì lười biếng; chung thủy trong đời sống hôn nhân hay buông thả theo thói hư tật xấu; thành thật hay âm thầm gian lận trong công ăn việc làm; vợ chồng tôn trọng nhau hay cái tôi là thành trì bất khả xâm phạm; thường xuyên thăm hỏi thảo kính cha mẹ hay lười biếng chỉ biết lo cho thân mình. Hy vọng câu trả lời của mỗi người chúng ta được như Giôsuê và Phêrô, “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa,” bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có “lời ban sự sống đời đời.”

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements