Thursday, 04/12/2014 - 02:28:21

Chợ sớm Hòn Đỏ

Khu vực này không phải là một cái chợ đúng nghĩa, nó chỉ họp từ 6g đến 7g sáng, khi các thuyền thúng đánh cá gần bờ quay về với tôm cá đánh được. Đa số người mua là các quán ăn nhỏ, người dân địa phương, công nhân vì giá được bán thấp hơn nhiều so với ngoài chợ.


Cá được khiêng lên bờ từ các thuyền thúng.Cá được đổ ra nền đất và mọi người bắt đầu lựa.Có đủ các thành phần tham dự trong phiên chợ sớm này.Mỗi người một bịch cá, tôm tùy theo ý thích và tùy hôm đó có những loại cá nào.Họ tập trung đông dần và các thuyền thúng cũng về nhiều hơn.Nhanh chóng tụ tập đông, lựa chọn xong thì cũng nhanh chóng tan.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp