Monday, 22/07/2019 - 07:16:43

Chính phủ mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục trục xuất di dân lậu

Chính phủ Trump ngày thứ Hai đã mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục trục xuất nhanh, áp dụng cho di dân lậu đang sống tại bất cứ đâu trong Hoa Kỳ, đối với những người không thể chứng minh rằng họ đã ở lại Mỹ liên tục trong 2 năm. Bộ Nội An sẽ đăng một thông báo lên tờ Công báo liên bang ngày thứ Ba, có hiệu lực ngay lập tức, nhằm mở rộng phạm vi pháp lý của thủ tục trục xuất nhanh, cho phép nhà chức trách được giam giữ và trục xuất di dân lậu nhanh hơn mà không cần phải ra điều trần trước tòa di trú.

Văn bản của thông báo này đã được Bộ Nội An công bố ngày thứ Hai. Từ năm 2004 đến nay, luật pháp Hoa Kỳ cho phép cơ quan di trú được dùng thủ tục trục xuất nhanh đối với các di dân lậu bị bắt trong vòng 100 dặm tính từ biên giới, và trong vòng 14 ngày sau khi họ vượt biên. Mệnh lệnh mới của chính phủ sẽ áp dụng thủ tục trục xuất nhanh cho mọi di dân lậu sống ở bất cứ đâu trên toàn Hoa Kỳ, và di dân lậu sẽ phải phải chứng minh rằng họ đã hiện diện tại Hoa Kỳ liên tục trong 2 năm hoặc hơn, nếu không muốn bị trục xuất nhanh.

Thủ tục trục xuất nhanh được ban hành lần đầu tiên vào năm 1996. Bộ Nội An nói, sự mở rộng phạm vi của thủ tục trục xuất nhanh sẽ giúp tăng an ninh quốc gia, an toàn công cộng, và giảm chi phí của chính phủ, bằng cách đẩy nhanh các quyết định liên quan đến di dân lậu. Bộ Nội An thêm rằng mệnh lệnh mới sẽ giúp cơ quan này giải quyết nhanh hơn và hiệu quả hơn các di dân lậu đang có mặt tại Hoa Kỳ.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising