Wednesday, 03/08/2016 - 07:16:07

Chia của cải

Lm Trần Văn Kiểm

Có một con chồn muốn vào một vườn nho để ăn những trái nho thơm ngon, nhưng vườn nho lại được rào dậu rất cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào trong nhưng không thể được. Nó mới nghĩ ra một cách thật tuyệt diệu: đó là nhịn đói để gầy bớt đi. Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn có thể chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Nhưng sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám ra rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa để có thể chui qua lỗ hổng. Thoát ra khỏi vườn nho, nó quay lại nhìn vườn nho và nói: “Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay không, rồi ta cũng trở ra với hai bàn tay trắng.” Con người sinh ra ai cũng muốn có của cải, vật chất và hưởng thụ. Nhưng chính xác như câu chuyện ngụ ngôn của con chồn chùi vào vườn nho: Chúng ta bước vào đời với hai bàn tay không và chúng ta cũng sẽ ra khỏi cuộc đời này với hai bàn tay trắng.

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật ngày hôm nay kể lại chuyện đang khi dân chúng nghe Chúa giảng dạy thì có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi." Chúa Giêsu liền nói với anh ta rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu." Rồi Người nói với họ thí dụ về một người phú hộ có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, đã tìm mọi cách để gìn giữ của cải đó và cảm thấy thỏa mãn nói với mình rằng: "Hỡi linh hồn tôi, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi". Nhưng Thiên Chúa bảo người phú hộ rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Rồi Chúa Giêsu đã kết luận: Kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì cũng như vậy.

Con người muốn có nhiều của cải ở đời này. Tiền tài, danh vọng, nhà cửa, đất đai, hoa màu được coi như cái thước đo của sự thành công và là nền tảng để cuộc sống được bảo đảm và vững chắc. Nhưng qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho thấy hạnh phúc của con người không phải là có nhiều của cải ở đời này, vì chúng mau qua, chẳng có thể giữ mãi được và không thể mua được sự sống đời đời nếu không biết sử dụng nó. Nhiều lúc chúng ta cũng khờ khạo như người phú hộ kia, đi tìm sự bảo đảm cho cuộc sống mình bằng cách mải mê tích cóp cho có nhiều tiền của mà quên đi cuộc sống của chúng ta rồi cũng sẽ có lúc kết thúc. Người đời thường nói rằng: Không ai giầu quá ba họ mà cũng không ai khó quá ba đời. Người ta tin rằng một gia tài khổng lồ sẽ bị tiêu tan sau ba thế hệ. Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng của cải đời này đúng theo thánh ý Chúa như Chúa Giêsu đã dạy: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy” (Mt. 6:33-34).

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp