Wednesday, 30/11/2016 - 08:20:56

Chi tiêu và thu nhập của giới tiêu thụ tăng lên trong tháng Mười

Mức chi tiêu của giới tiêu thụ đã tăng lên trong tháng Mười. Trong khi đó, mức thu nhập của họ tăng với tốc độ nhanh nhất, tính trong sáu tháng. Một cách thức chính yếu để đo lường mức độ lạm phát, được ngân hàng Dự Trữ Liên Bang theo dõi, đã cho thấy mức tăng 12 tháng nhanh nhất trong hai năm.
Mức chi tiêu của những người tiêu thụ tăng thêm 0.3% trong tháng Mười, sau một mức tăng 0.7% được điều chỉnh lại trong tháng Chín. Bộ Thương Mại cho biết như vậy hôm thứ Tư. Mức thu nhập tăng 0.6%, và là mức tốt nhất tính từ tháng Tư.

Một kết quả đo lường lạm phát, được theo dõi bởi ngân hàng Dự Trữ Liên Bang (FED), cho thấy lạm phát đã tăng 1.4% so với một năm trước đây. Đó là mức tăng 12 tháng nhanh nhất tính từ năm 2014. Mức tăng này vẫn thấp hơn mục tiêu 2% của FED. Nhưng với lạm phát gia tăng, người ta dự đoán FED sẽ tăng mức lãi suất chính yếu trong tháng tới.

Việc tăng lạm phát đánh dấu tốc độ mạnh nhất, tính từ khi giá cả tăng 1.5%, trong 12 tháng kết thúc vào tháng 10 năm 2014.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp