Friday, 09/08/2019 - 04:06:44

Chi phí hưu trí ở California tăng gần sáu lần so với tỷ lệ quốc gia

Theo dữ kiện mới được tổng hợp bởi một giáo sư của trường UC Berkeley, chi phí lương hưu trung bình cho các chính quyền địa phương đã tăng gần sáu lần ở California so với phần còn lại của đất nước trong một thập niên. Một trong các lý do có thể là vì ảnh hưởng của nghiệp đoàn công nhân.
Chi phí lương hưu trung bình tăng $7,022 mỗi nhân viên tại một số thành phố, hạt quận ở California từ năm 2007 đến 2016, so với mức tăng trung bình quốc gia là $1,216. Đây là những con số được ghi nhận bởi bà Sarah Anzia, phó giáo sư môn chính sách công tại trường đại học, cho biết hôm thứ Tư, 31 tháng 7, tại Sacramento.

Theo dữ kiện của bà Anzia, lương hưu trí tăng đã gây tiêu hao ngày càng tăng cho ngân sách của chính quyền địa phương, nuốt khoảng 2% doanh thu chung trong khoảng thời gian 10 năm ở California so với trung bình quốc gia là 0.7%,.
“Chính quyền địa phương đang bị ảnh hưởng bởi chi phí lương hưu cao,” bà Anzia nói với nhật báo Sacramento Bee. “Nó không phải là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mà là ngay bây giờ.”
Bà Anzia đã phân tích chi tiêu của 442 chính quyền địa phương trên cả nước, bao gồm một số từ mọi tiểu bang và 26 thành phố và quận ở California.

Kết quả của bà còn nằm trên giấy tờ, chưa được kiểm duyệt để xuất bản trong một tạp chí chuyên nghiệp học thuật. Nhưng bà tin rằng kết quả có thể cung cấp tài liều lấp đầy khoảng trống trong các cuộc tranh luận về chính sách công, vì hầu hết các nhà nghiên cứu đã tập trung vào kế hoạch lương hưu trí và hiệu quả hơn là vào sự ảnh hưởng đến chính quyền địa phương.
“Bộ dữ kiện này không giống với bất kỳ dữ kiện nào tồn tại trước đó và nó hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ đánh giá các trải nghiệm thực tế của các thành phố và quận của Mỹ,” bà viết trong bài báo.
Bà tìm thấy mối tương quan giữa sự gia tăng chi phí lương hưu với hoạt động nghiệp đoàn qua những cuộc thương lượng tập thể, phổ biến ở California hơn nhiều tiểu bang khác.
Từ năm 2007 đến 2016, chi phí lương hưu cho chính quyền địa phương với ít hơn 50% thành viên nghiệp đoàn đã tăng thêm trung bình $740, trong khi những chính quyền có hơn 50 phần trăm tăng trung bình lên tới $2,950.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements