Wednesday, 08/04/2020 - 08:58:57

Cập nhật vụ bầu cử bãi nhiệm tại Westminster: Không có gì thay đổi ngoài mấy con số

 


Tính đến chiều thứ Tư, 8 tháng 4, 2020, những con số do cơ quan ghi danh cử tri Quận Cam, Orange County Registrar of Voters, cung cấp đã có thay đổi về số liệu nhưng không thay đổi về vị trí của vấn đề bãi nhiệm hay không bãi nhiệm.

Số người tham gia đi bầu tính cho đến ngày thứ Tư là 16,787, tổng số cử tri hợp lệ tại Westminster là 45,218, tức là có 37.1 phần trăm cử tri tham gia.

Kết quả mới cho thấy số phiếu “No” bãi nhiệm cho Thị Trưởng Tạ Đức Trí là 9,899 phiếu (59.20%), “Yes” là 6,823 (40.80%).

“No” bãi nhiệm cho Nghị Viện Kimberly Hồ là 9,540 phiếu (57.25%), “Yes” là 7,123 phiếu (42.75%).

“No” bãi nhiệm cho Nghị Viện Charlie Chí Nguyễn là 9,594 phiếu (57.59%), “Yes” là 7,066 phiếu (42.41%).

Trong ba ứng cử viên chức Thị Trưởng trong trường hợp ông Tạ Đức Trí bị bãi nhiệm thì ông Tài Đỗ dẫn đầu với 4,812 phiếu (57.91%), Christopher Ochoa 2,898 (34.88%),  và Phat Vu 599 (7.21%).

Trong tám ứng cử viên nhắm ghế Nghị Viên của bà Kimberly Hồ thì Carlos Manzo dẫn đầu nhóm (3,189 phiếu), Mark Lawrence kế tiếp (2,127), rồi đến Frank Trần (1,132), Tam Do (996), Samantha Bao Anh Nguyen (728), và Khai Dao (435).

Trong hai ứng cử viên tranh ghế Nghị Viên của ông Charlie Chí Nguyễn thì ông Jamison Power được 7,330 phiếu, còn ông Cư Trần được 1,178 phiếu.

Cơ quan ghi danh cử tri sẽ tiếp tục cập nhật số phiếu mỗi buổi chiều cho đến khi thông báo có kết quả chính thức-Official. Còn hiện tại thì chưa chính thức-Unofficial.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising