advertisements
Monday, 22/06/2020 - 06:47:39

Cập nhật số tử vong Covid-19


Một nhà hàng mở cửa trong vùng Chelsea thuộc thành phố New York hôm thứ Hai, ngày 22, 2020. (Jamie McCarthy/ Getty Images)

 

Thế giới: 474,258 người chết
Hoa Kỳ: 122,610 người
Brazil: 51,407 người
Anh: 42,647 người
Ý: 34,567 người
Pháp: 29,663 người
Mexico: 22,584 người
Ấn Độ: 14,015 người
Canada: 8,436 người
Nga: 8,206 người
Nam Dương: 2,500 người
Việt Nam, Lào, Cam Bốt: 0
New York: 31,268 người
New Jersey: 13,030 người
Massachusetts: 7,874 người
Pennsylvania: 6,485 người
California: 5,565 người
Los Angeles: 3,137 người
Riverside: 424 người
San Diego: 338 người
Quận Cam: 269 người
San Bernardino: 234 người

Từ khóa tìm kiếm:
Cập nhật số tử vong Covid-19
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements