advertisements
Monday, 11/05/2020 - 06:20:00

Cập nhật số tử vong Covid-19: Quận Cam 76 người chết

Nhà hàng Sambalatte trong khu thương xá Boca Park Fashion Village tại Las Vegas đã được mở lại từ cuối tuần qua, nhưng như nhiều tiệm ăn khác tại thành phố nổi tiếng ăn chơi, nhà hàng này đã vắng khách. Trong hình thì anh thực khách Michael Crescitelli đang vừa ăn vừa làm việc với máy laptop. Còn bên phải là cặp vợ chồng Rocky Lombardo và Ruthie Lombardo của ban nhạc R&R Duo đang chơi nhạc cho nhà hàng được sống động hơn. (Ethan Miller/ Getty Images)Thế giới: 287,253 người chết
Hoa Kỳ: 81,795 người
Anh: 32,065 người
Ý: 30,739 người
Tây Ban Nha: 26,744 người
Pháp: 26,643 người
Canada: 4,993 người
Trung Quốc: 4,633 người
Việt Nam: 0
New York: 27,003 người
New Jersey: 9,341 người
Massachusetts: 5,108
Michigan: 4,584 người
Pennsylvania: 3,841 người
California: 2,778 người
Los Angeles: 1,570 người
Riverside: 217 người
San Diego: 175 người
Santa Clara: 129 người
Quận Cam: 76 người chết

 

Từ khóa tìm kiếm:
Cập nhật số tử vong Covid-19
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements