advertisements
Monday, 03/08/2020 - 07:04:41

Cập nhật số tử vong Covid-19


Một người đang được làm móng chân bên ngoài tiệm Posh Nails của người Việt Nam tại Manhattan Beach trong vùng Los Angeles ngày 29 tháng 7, 2020. (Mel Melcon/ L.A. Times via Getty Images)

 

Thế giới: 697,175 người chết

Hoa Kỳ: 158,929 người

Ba Tây: 94,702 người

Mễ Tây Cơ: 48,012 người

Anh: 46,210 người

Ấn Độ: 38,971 người

Ý: 35,166 người

Peru: 19,811 người

Nga: 14,027 người

Mã Lai Á: 125 người

Thái Lan: 58 người

Việt Nam: 6 người

Lào, Cam Bốt: 0 người

New York: 32,791 người

New Jersey: 15,921 người

California: 9,506 người

Los Angeles: 4,701 người

Riverside: 737 người

Quận Cam: 651 người

San Diego: 565 người

San Bernardino: 418 người

Imperial: 222 người

Từ khóa tìm kiếm:
Cập nhật số tử vong Covid-19
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements