Thursday, 13/08/2020 - 11:22:14

Cập nhật số tử vong Covid-19


Các quân nhân Hải Quân Ba Tây đang làm công tác xịt thuốc diệt trùng chung quanh tượng đài Christ the Redeemer (Chúa Cứu Thế) vào ngày 13 tháng 8, 2020 tại thành phố Rio de Janeiro. Ba Tây đang là quốc gia có nhiều người chết vì COVID-19 hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. (Fabio Teixeira/ Anadolu Agency via Getty Images)

Thế giới: 753,390 người chết

Hoa Kỳ: 170,415 người

Ba Tây: 105,564 người

Mễ Tây Cơ: 55,293 người

Ấn Độ: 48,114 người

Anh: 41,347 người

Ý: 35,231 người

Pháp: 30,338 người

Peru: 21,713 người

Nga: 15,384 người

Canada: 9,015 người

Nam Dương: 5,968 người

Phi Luật Tân: 2,426 người

Nhật: 1,063 người

Thái Lan: 58 người

Việt Nam: 21 người

Lào, Cam Bốt: 0

New York: 32,887 người

New Jersey: 15,969 người

California: 10,996 người

Los Angeles: 5,171 người

Riverside: 879 người

Quận Cam: 769 người

San Diego: 615 người

San Bernardino: 558 người

Từ khóa tìm kiếm:
Cập nhật số tử vong Covid-19
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements