Monday, 18/05/2020 - 10:28:55

Cập nhật số tử vong Covid-19

Những tân binh đang được khám nghiệm tại phòng tuyển lính trong vùng Severomorsk và Ostrovnoy ngày 18 tháng 5, 2020. Vì dịch Covid-19 đang khiến Nga có số ca nhiễm nhiều hàng thứ nhì trên thế giới, sau Hoa Kỳ, phòng khám chỉ được nhận từ 5 đến 6 người mỗi giờ. (Getty Images)

 

Thế giới: 320,134 người chết
Hoa Kỳ: 91,981 người
Anh: 34,796 người
Ý: 32,007 người
Pháp: 28,239 người
Tây Ban Nha: 27,709 người
Brazil: 16,853
Trung Quốc: 4,633 người
Nga: 2,722 người
VN, Lào, Cam Bốt: 0
New York: 28,480 người
New Jersey: 10,448 người
Massachusetts: 5,862
Pennsylvania: 4,668 người
California: 3,321 người
Los Angeles: 1,840 người
Riverside: 261 người
San Diego: 211 người
Sant Bernardino: 155 người
Quận Cam: 88 người chết

 

Từ khóa tìm kiếm:
Cập nhật số tử vong Covid-19
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements