Thursday, 21/05/2020 - 05:58:35

Cập nhật số tử vong Covid-19

Lễ Trận Vong trong mùa dịch
Một quân nhân thuộc Sư Đoàn 3 Bộ Binh đã đeo khẩu trang trong lúc đi cắm cờ tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2020. Thứ Hai tuần sau là ngày Lễ Trận Vong (Memorial Day). Một số tiểu bang cho phép người dân ra công viên chơi trong ba ngày cuối tuần của ngày lễ, với điều kiện mọi người phải tuân thủ quy luật giữ khoảng cách xã hội. Nghĩa Trang Quốc Gia đã có hơn 228,000 nấm mộ của các quân nhân cần được cắm cờ trước ngày thứ Sáu. (Chip Somodevilla/ Getty Images)Quận Cam: 112 người chết, tăng thêm 14 người trong một ngày.
Thế giới: 334,072 người chết
Hoa Kỳ: 96,295 người
Anh: 36,042 người
Ý: 32,486 người
Pháp: 28,215 người
Tây Ban Nha: 27,940 người
Brazil: 20,047
Trung Quốc: 4,634 người
Nga: 3,099 người
VN, Lào, Cam Bốt: 0
New York: 28,872 người
New Jersey: 10,852 người
Massachusetts: 6,148
Michigan: 5,129 người
California: 3,581 người
Los Angeles: 2,016 người
Riverside: 284 người
San Diego: 230 người
San Bernardino: 164 người

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Cập nhật số tử vong Covid-19
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising