Thursday, 25/10/2018 - 09:24:04

Cảnh sát trưởng không cho phép dùng tấm ảnh trong thư vận động tranh cử của Dean Trần


Thư tranh cử của ông Dean Trần có các cảnh sát viên và nhân viên cứu thương của thị xã Lunenburg.

FITCHBURG, Massachusetts - Cảnh sát trưởng của thị xã Lunenburg nói rằng ông không cho phép dùng một tấm ảnh trong thư vận động tranh cử của Nghị Sĩ Tiểu Bang Dean Trần, trong bức ảnh có năm cảnh sát viên của ông và bốn nhân viên sở cứu thương EMS, vì ông biết rằng các nhân viên công cộng không được phép ủng hộ các ứng cử viên chính trị.

“Chúng tôi không cho phép bất kỳ sự ủng hộ nào. Chúng tôi biết chúng tôi không thể làm điều đó.” Cảnh sát trưởng James Marino nói với nhật báo Sentinel & Enterprise News vào ngày thứ Ba, 23 tháng 10, khi ông được hỏi về việc ông xuất hiện với một số cảnh sát viên trong thư vận động của Dean Trần.
Ông Marino nói thêm, “Làm như vậy là không đúng.”

Một phát ngôn viên của Ủy Ban Đạo Đức tiểu bang giải thích bức ảnh của các cảnh sát viên thành phố Lunenburg xuất hiện trong một bức thư vận động tranh của Dean Trần, nhắc tới điều khoản sau đây, trong các bản hướng dẫn của ủy ban dành cho các nhân viên công cộng: “...một nhân viên công cộng không được phép tham gia vào hoạt động chính trị, cho dù có liên quan đến bầu cử hay không bầu cử, trong thời gian làm việc công cộng; trong khi hành động trong cương vị chính thức hoặc trong khi mặc đồng phục chính thức; trong một công sở (trừ nơi mà sự tiếp cận bình đẳng cho những hoạt động chính trị như vậy được cho phép đối với tất cả những người nào có vị trí tương tự); hoặc với việc sử dụng những nguồn lực công cộng khác, chẳng hạn như thời gian nhân viên, không gian văn phòng công cộng, và các cơ sở,” theo các quy định của ủy ban đó.”

Tấm ảnh xuất hiện trên thư vận động được chụp bởi một tình nguyện viên của ông Dean Trần, trong một bữa nướng thịt BBQ được tổ chức tại trung tâm Eagle House Senior Center ở Lunenburg, và được đăng trên trang Facebook của ông Dean vào ngày 12 tháng Chín.

Trước khi được ông Austin Cyganiewicz, người quản lý cuộc vận động tranh cử của ông, gửi tin nhắn vào sáng thứ Tư, Deaan Trần nói rằng ông không biết về vụ có thể vi phạm đạo đức này.

Dean Trần nói, “Tôi đã liên lạc với ban vận động tranh cử của tôi, và họ đã liên lạc với Ủy Ban Đạo Đức.” Ông cho biết thêm rằng ông không trực tiếp liên lạc với ủy ban.

Dean Trần nói ông đã được ông Austin nói lại rằng các nhân viên của Lunenburg sẽ không kiện cáo vì xuất hiện trong thư vận động, bởi vì ban tranh cử đã không “cố ý” làm điều đó.

Ông cũng cho biết Austin có nói rằng Ủy Ban Đạo Đức sẽ không làm gì thêm đối với cuộc tranh cử của ông.
Công ty quảng cáo Springfield's Get Set Marketing đã thiết kế thư vận động đó. Dean Trần nói rằng công ty thiết kế đồ họa này đã rút bức ảnh ấy ra khỏi trang Facebook của ông, để sử dụng trong thư, và đã phối hợp với Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang để gửi thư đi khắp địa hạt bầu cử.

Khi được hỏi rằng ông có “duyệt lại” thư đó hay không trước khi gửi đi, Dean Trần nói, “Ban vận động tranh cử của tôi đã đồng ý về thư đó. Tôi đã không nhìn thấy nó cho tới khi tôi thấy thư ở nhà tôi.”
Ông Dean Trần thuộc đảng Cộng Hòa đang trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Thượng Viện Massachusetts. Đối thủ của ông là bà Sue Chalifoux Zephir thuộc Đảng Dân Chủ ở Leominster, người đã thua phiếu khít khao với ông Dean trong cuộc bầu cử đặc biệt hồi tháng 12, 2017. Họ đã giành ghế do bà Jennifer Flanagan để lại.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements