Friday, 07/09/2018 - 08:55:11

CalOptima chấp thuận ngân khoản $9.7 triệu cho việc chữa trị tâm thần thiếu nhi

ORANGE – Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, trẻ em tại Quận Cam đã được gia tăng phương thức tiếp cận với những dịch vụ chữa trị tâm thần theo một kế hoạch mà tác giả là ông Andrew Đỗ, người đã tranh đấu để dành được một ngân khoản gần $10 ttriệu Mỹ Kim cho các chương trình chữa trị tâm thần thiếu nhi.

Đề nghị của Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã được Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan CalOptima chấp thuận ngày thứ Năm, 6 tháng 9, 2018, sẽ cung cấp một ngân khoản lên đến $9.7 triệu cho các tổ chức có tính cách cộng đồng cung cấp các dịch vụ khám nghiệm và chữa trị tâm thần, thuê thêm các nhân viên hỗ trợ để giúp đỡ các bệnh nhân trải qua hệ thống y tế chữa trị phức tạp và phát triển các dịch vụ khắp cùng Quận Cam cho các bệnh nhân thuộc chương trình lợi tức thấp.

Ngân khoản này sẽ được chia ra làm hai lãnh vực chính: $4.85 triệu cho việc mở rộng sự tiếp cận các dịch vụ chữa trị tâm thần thiếu nhi không ở lại trong bệnh viện, và $4.85 để tổng hợp các dịch vụ chữa trị tâm thần thiếu nhi vào các dịch vụ chữa trị thường xuyên.

Trong 5 trẻ em tại Hoa Kỳ là có một trẻ em được có thể vướng phải triệu chứng tâm thần.
Việc chữa trị tâm thần cho các thiếu nhi đích thực là điều cần thiết đối với sự tăng trưởng và phát triển của các em. Phân nữa những người bị tâm thần đã có triệu chứng ngay từ lúc 14 tuổi theo phúc trình của Tổ Chức CHOC Childrens Foundation.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp