Sunday, 05/11/2017 - 10:06:37

California vẫn có học phí đại học cộng đồng thấp nhất nước Mỹ


Trường San Joaquin Delta College ở Stockton, California có học phí dưới $1,400 một năm. (Great Value College)California vẫn tiếp tục có học phí đại học cộng đồng ở mức thấp nhất ở Mỹ. Thế nhưng học phí tại hệ thống đại học University of California (UC) lại cao hơn so với mức trung bình của các trường đại học nghiên cứu khác.
Được liệt kê ở mức $1,430 Mỹ kim một năm cho một sinh viên toàn thời gian, học phí và các khoản lệ phí cho các trường đại học cộng đồng ở California được xem là thấp nhất tính trên toàn quốc trong năm 2017-2018. Trong nhiều năm California vẫn có mức thấp nhất so với tất cả các tiểu bang khác.

Cuộc nghiên cứu của Hội Đồng Đại Học (College Board) cho thấy như vậy. Giá hàng năm đó, trước khi được điều chỉnh cho trợ cấp tài chánh sinh viên, là chưa tới một nửa của mức trung bình quốc gia $3,570.

California được xếp hạng là nơi có những trường đại học cộng đồng ít tốn kém nhất. Điều đó không bị ảnh hưởng bởi những kế hoạch ở các tiểu bang khác, như Tennessee và New York, cung cấp học phí đại học miễn phí theo nhiều hình thức và thời hạn khác nhau. Hội Đồng Đại Học lưu ý rằng các tiểu bang này vẫn ấn định một mức học phí, và các chương trình của họ đều phụ thuộc một phần vào viện trợ của liên bang, hoặc cắt giảm những khoản trợ cấp dành cho những sinh viên có mức thu nhập cao hơn.

Trong tuần qua, Thống Đốc Jerry Brown của California ký một luật có thể làm cho năm đầu tiên của trường đại học cộng đồng trở nên miễn phí cho mọi người, nếu tiền tài trợ được phân bổ và các trường chấp nhận những mục cải cách quan trọng.

Học phí và lệ phí tại các trường đại học cộng đồng ở California đã khác hẳn so với những mức phí tổn ở một số tiểu bang ở miền Đông Bắc và miền Trung Tây, với Vermont tính phí cao nhất là $7,980 một năm.

Ngay cả trước khi nhận hỗ trợ tài chánh được cấp, lệ phí các trường đại học cộng đồng ở California “thực sự là rẻ,” bà Jennifer Ma cho biết. Bà là một nhà khoa học cao cấp chuyên nghiên cứu về chính sách tại Hội Đồng Đại Học và là đồng tác giả của bản phúc trình cáo Các Xu Hướng Định Giá Đại Học Cộng Đồng, cho biết như thế.

Mặc dù cho thấy học phí ở đại học CSU cũng thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc, bản phúc trình đó cho thấy rằng không phải tất cả chương trình đại học công lập của California có chi phí rẻ.

Theo cuộc nghiên cứu, tại hệ thống trường UC (University of California) học phí $12,630 là cao hơn khoảng $1,800 so với mức trung bình quốc gia của các trường đại học cấp văn bằng tiến sĩ. Bản phúc trình cũng đã chọn một cái gọi là trường hàng đầu theo định hướng nghiên cứu tính trên mỗi tiểu bang, và bằng cách dùng phương pháp đó, đã cho thấy rằng đại học UC Berkeley gây tốn kém khá cao khi được so sánh với mức toàn quốc.

Với học phí và cả lệ phí hệ thống lẫn lệ phí từng trường tại UC Berkeley được tính toán ở mức $13,928, Hội Đồng Đại Học xếp hạng trường đó là trường hàng đầu đắt vào hàng thứ 11 trong nước Mỹ. Đắt nhất là Penn State, ở mức $18,440, và rẻ nhất là đại học University of Wyoming, ở mức $5,220.

UC lưu ý rằng các chương trình hỗ trợ tài chánh cho sinh viên cư ngụ trong tiểu bang có nghĩa là nhiều học sinh không phải trả một khoản học phí nào cả.

UC, Cal State, các trường đại học cộng đồng California, và chương trình trợ cấp học bổng Cal Grant trên toàn tiểu bang, đều cung cung cấp hỗ trợ hào phóng hơn so với hầu hết các tiểu bang khác.

Cuộc nghiên cứu của Hội Đồng Đại Học phản ảnh những mức tăng đầu tiên trong học phí và lệ phí bắt buộc, tại các trường đại học của tiểu bang California trong sáu năm: $336, tức 2.7 phần trăm, ở UC, lên tới $12,630, và $270, tức 5 phần trăm, lên tới $5,742 ở CSU. Những mức tính tiền của CSU đều thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình $8,670 cho các trường đại học khác thường cung cấp văn bằng lên tới bậc cao học.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp