Sunday, 01/01/2017 - 09:11:23

California thiếu giáo viên song ngữ

SACRAMENTO – Sau khi người California chấp thuận đạo luật khôi phục các chương trình giáo dục song ngữ cho năm học tới, các viên chức giáo dục cho biết, khó khăn hiện nay là họ không có đủ giáo viên song ngữ để khởi sự chương trình này. Sau gần 2 thập niên cấm đoán hầu hết các chương trình giáo dục song ngữ, người California vào tháng 11 vừa qua đã bỏ phiếu đồng ý để các trường học mở lại các chương trình này, đáp ứng nhu cầu của các phụ huynh muốn con em mình học thêm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, và các ngôn ngữ khác, để phù hợp với các công việc toàn cầu.
Các viên chức giáo dục cho biết, nhu cầu cao về các chương trình song ngữ đã khiến các trường học cần thêm nhiều giáo viên được huấn luyện tốt cho các lớp học kiểu này. Các trường học có chương trình song ngữ tại California, và các tiểu bang như Utah và Oregon, đã phải mời giáo viên nước ngoài về dạy để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.

Hầu hết các trường học hiện nay đều đang áp dụng cách dạy có tên là “hòa trộn 2 ngôn ngữ”. Theo đó, các học sinh đang học tiếng Anh và những em nói tiếng Anh đều học chung lớp trong hầu hết các môn học, và chỉ chia ra trong giờ học tiếng Anh và những ngôn ngữ khác.

California hiện đã phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên sau thời kỳ suy thoái kinh tế. Những lãnh vực bị thiếu giáo viên nhiều nhất bao gồm giáo dục cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt, khoa học, và giáo dục song ngữ.

Để được phép dạy các lớp song ngữ, giáo viên phải học thêm một số khóa học và vượt qua một số kỳ thi tăng thêm. Trong năm 2014 – 2015, toàn tiểu bang chỉ có thêm 400 giáo viên song ngữ mới. Để đáp ứng nhu cầu về giáo viên song ngữ, nhiều học khu đã tìm kiếm ở nước ngoài. Học khu Los Angeles đã mời 9 giáo viên và 2 nhân viên hỗ trợ từ nước ngoài để dạy trong chương trình tiếng Hoa. Tương tự, học khu Oakland cũng mời một số giáo viên từ Mexico và Tây Ban Nha để dạy trong các lớp song ngữ.
Những người ủng hộ chương trình song ngữ cho rằng, các học khu tại California sẽ phải mất ít nhất 1 năm để thiết lập các lớp song ngữ đủ đáp ứng nhu cầu.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp