Monday, 14/10/2019 - 07:25:16

California tăng quyền lợi cho di dân lậu


Một người đang tặng nước uống miễn phí cho các di dân đang đứng bên ngoài cửa khẩu biên giới El Chaparral ở Tijuana, Baja California thuộc Mễ Tây Cơ, sát biên giới Hoa Kỳ. (Getty Images)


SACRAMENTO – Di dân lậu tại California sẽ được tăng quyền lợi đáng kể, theo các đạo luật vừa được ký bởi Thống Đốc Gavin Newsom. Các trường đại học cộng đồng và đại học tiểu bang California sẽ phải lập các văn phòng hướng dẫn cho các DREAMer (các di dân lậu được cha mẹ đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ tuổi) trong khuôn viên trường.
Đạo luật AB 1645 sẽ cung cấp hỗ trợ cho các sinh viên là di dân lậu và các sinh viên nhập cư, để định hướng con đường học vấn trong hệ thống giáo dục của tiểu bang. Đạo luật SB 225 sẽ cho phép các di dân lậu tại California được làm việc trong các hội đồng và ủy ban chính quyền. Ngoài ra, đạo luật AB 1747 cũng cấm dùng các thông tin dân sự trong dữ liệu viễn thông tiểu bang để phục vụ cho việc bắt giữ di dân lậu.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
steven đã nói: that ngu la ngu
advertisements
advertisements