advertisements
Monday, 13/04/2020 - 06:10:39

California muốn các hãng bảo hiểm trả lại tiền cho khách hàng

SACRAMENTO - Giám đốc Ủy Ban Bảo Hiểm California, ông Ricardo Lara, vào thứ Hai đã ra lệnh cho các hãng bảo hiểm phải trả lại một phần tiền đóng bảo hiểm hàng tháng của khách hàng, để hỗ trợ tài chính phần nào cho các cơ sở thương mại và người dân đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
Theo thông cáo của Ủy Ban Bảo Hiểm, mệnh lệnh của ông Lara sẽ áp dụng cho các hãng bảo hiểm có nguy cơ tổn thất được giảm bớt trong thời gian dịch bệnh, bao gồm bảo hiểm xe, bảo hiểm bồi thường cho nhân viên, bảo hiểm rủi ro thương mại và pháp lý, và bảo hiểm sơ suất y tế. Mệnh lệnh này sẽ áp dụng cho tiền đóng hàng tháng trong ít nhất tháng 3 và tháng 4, và có thể kéo dài đến hết tháng 5 nếu tiểu bang tiếp tục yêu cầu người dân ở yên tại nhà.

Ông Lara nói, do người dân California giảm lái xe ra đường và nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa vì Covid-19, số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng của họ không còn tương xứng với nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc tổn thất, vốn đã giảm bớt trong tình hình hiện nay.
Do đó, mệnh lệnh mới đối với các hãng bảo hiểm sẽ giúp người dân nhận lại một phần tiền, trong thời điểm nhiều người đang gặp khó khăn. Theo thông cáo của Ủy Ban, các hãng bảo hiểm có thể trả lại tiền dưới dạng tặng điểm tín dụng, giảm tiền bảo hiểm, trực tiếp trả lại tiền, hoặc cách hình thức khác, và phải thực hiện càng sớm càng tốt, không được trễ quá tháng 8. Một số hãng bảo hiểm như State Farm, Allstate, và Geico, đã thông báo sẽ trả lại một phần tiền đóng bảo hiểm hàng tháng cho khách hàng.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
cal man đã nói: phai vay thoi
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements