Sunday, 24/06/2018 - 05:01:59

California đứng đầu... nợ thẻ tín dụng


(Getty Images)

LOS ANGELES - Theo một bản phúc trình được công bố bởi văn phòng kiểm tra kế toán tiểu bang New York, các cư dân California đã tăng thêm mức nợ thẻ tín dụng, trong số các tiều bang đông dân nhất ở Hoa Kỳ.
Đến cuối năm 2017, California tích lũy $106.8 tỷ tiền nợ trong nợ thẻ tín dụng.

Texas đứng hạng thứ nhì với $67.3 tỷ, kế tiếp là Florida với $59.2 tỷ, và New York với $58.1 tỷ.
Đứng trong số 10 thứ hạng đầu bảng là Pennsylvania ($33.2 tỷ), Illinois ($32.2 tỷ), New Jersey ($29.6 tỷ), Ohio ($26.7 tỷ), Virginia ($26.5 tỷ), và Georgia ($26.3 tỷ).

Những con số trên được chiết tính dựa trên các dữ kiện thống kê, được biên soạn trong tháng Hai bởi Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp