Tuesday, 21/09/2021 - 06:02:48

California có tỷ lệ ca nhiễm Covid thấp nhất Hoa Kỳ


Các nhân viên y tế đang chờ người đến chích ngừa Covid-19 miễn phí của Bộ Y Tế California trong bãi đậu xe của tiệm McDonald's tại Los Angeles ngày 21 tháng 9, 2021, nhưng rất ít người ghé để được chích. California hiện là tiểu bang có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 thấp nhất Hoa Kỳ. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)

 

SACRAMENTO – California hiện là tiểu bang có tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 thấp nhất Hoa Kỳ, theo dữ liệu mới nhất từ trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC.

“Hơn 70% người California đã nhận được ít nhất một liều chủng ngừa. Hãy duy trì tốc độ này, California, hãy chích ngừa,” dòng tweet của CDC viết.

Theo dữ liệu của CDC, California có khoảng 95 ca bệnh mới trong 7 ngày qua trên 100,000 dân.

Tính chung toàn Hoa Kỳ, tỷ lệ này cao gấp ba lần California, với khoảng 251 ca bệnh trong 7 ngày trên 100,000 dân. Các tiểu bang có tỷ lệ ca nhiễm Covid thấp thứ nhì và thứ ba là Connecticut và Colorado, với lần lượt số ca bệnh là 127 và 128.

“Chúng ta không phải là tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa cao nhất,” Bác Sĩ Kirsten Bibbins-Domingo, lãnh đạo khoa Dịch Tễ Học và Thống Kê Sinh Học của Đại Học UCSF, cho biết. “Tuy nhiên, chúng ta cũng là một tiểu bang chưa bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh khác.”

Khẩu trang vẫn được yêu cầu tại các trường học, bệnh viện, các phương tiện giao thông công cộng, và tại các quận hạt như Los Angeles, người dân vẫn được yêu cầu phải đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng trong nhà.

Hiện nay Montana, Alaska, và West Virgnia là ba tiểu bang có tỷ lệ ca bệnh tệ nhất, lần lượt là 485, 562, và 716 trên 100,000 dân.
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Trong khi đợi được chủng Moderna, người viết thấy một đoàn rồng rắn cũng đang đợi được chủng Pfizer. ---> Số người đã được chủng ngừa covid-19 ở California rất lớn ---> số bệnh nhân covid-19 ít hơn tất cả các tiểu bang khác. 在 等 待 接 種 Moderna 疫 苗 的 過 程 中 , 筆 者 看 到 一 大 群 人 在 排 隊 領 取 輝 瑞 疫 苗。 ---> 加 利 福 尼 亞 州 接 種 covid-19 疫 苗 的 人 數 比 所 有 其 他 州 都 多 ---> covid-19 患 者 人 數 低 於 所 有 其他州。 En attendant de recevoir le vaccin Moderna, l'auteur a vu un groupe faisant une longue queue pour recevoir le vaccin Pfizer. ---> Le nombre de personnes vaccinées contre le covid-19 en Californie est plus grand que tous les autres états ---> le nombre de patients covid-19 est inférieur à celui de tous les autres états.
advertisements
advertisements