Monday, 13/03/2017 - 12:43:08

California có 800 xưởng bia

Trong tuần qua, Hiệp Hội Các Nhà Máy Bia Thủ Công California loan báo rằng tiểu bang California đã đạt đến mức 800 nhà máy bia được cấp giấy phép hoạt động. Đó là một cột mốc gây ngạc nhiên cho California. Tiểu bang này cũng đứng đầu nước Mỹ về số lượng các xưởng sản xuất bia tính trên mỗi tiểu bang.

Số lượng các xưởng bia, được gọi là brewery, ở California đã gia tăng, từ hơn 500 trong năm 2014, lên tới 800 trong năm 2017!

Những nhà máy bia (hầu hết là những cơ sở kinh doanh nhỏ) đã đóng góp hơn $7 tỷ Mỹ kim cho nền kinh tế của tiểu bang, trong khi tạo ra hơn 48,000 việc làm. Các nhà máy bia này đã sản xuất được hơn 4 triệu thùng bia (1 thùng = 31 gallon), và xuất cảng hơn một triệu thùng ra ngoài tiểu bang.

Los Angeles đóng một vai trò quan trọng trong mức tăng trưởng này, và đã tăng từ 10-15 nhà máy bia hoạt động cách đây mấy năm, lên tới gần 60 nhà máy bia độc lập hiện nay ở Los Angeles County.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp