Monday, 11/05/2020 - 10:08:39

Các tiểu bang miền tây yêu cầu chính phủ hỗ trợ $1 ngàn tỷ Mỹ kim


SACRAMENTO – Các tiểu bang miền tây đang yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ tài chính, theo Thống Đốc Gavin Newsom thông báo vào thứ Hai. Các thống đốc California, Oregon, Washington, Nevada, và Colorado, đã ký vào lá thư chung, yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ $1 ngàn tỷ Mỹ kim. “Đây là số tiền cần thiết vào lúc này,” Thống Đốc Newsom nói, và thêm rằng sau nhiều năm thặng dư, California hiện đang đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách nhiều tỷ Mỹ kim.
Ông Newsom dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tại California sẽ tăng lên đến 25%, trong lúc dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Thông báo của thống đốc được đưa ra giữa lúc tiểu bang bắt đầu cho mở cửa một số ngành kinh doanh và sản xuất. Ông Newsom cũng khuyến khích người dân đi mua sắm tại các tiệm địa phương để thúc đẩy kinh tế. Vào thứ Ba, thống đốc dự kiến sẽ công bố các hướng dẫn để mở cửa thêm nhiều ngành kinh doanh khác, như các nhà hàng cho khách ăn tại chỗ, văn phòng công ty, và khu mua sắm.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising