Saturday, 21/04/2018 - 10:34:05

Các thị trưởng Nam Quận Cam đề nghị lập nơi tạm trú cho người vô gia cư tại một trường cũ


Trường Tiểu Học Silverado đã đóng cửa gần 10 năm, có thể được dùng làm nơi tạm trú cho người vô gia cư. (Hình: Google Maps)

SANTA ANA - Dưới áp lực của một bị thẩm phán liên bang, vào ngày thứ Năm vừa qua, các thị trưởng vùng Nam Quận Cam chọn một trường tiểu học đã bị đóng cửa, bên đường Santiago Canyon Road ở nông thôn, để làm một địa điểm mà họ muốn thấy trở thành nơi tạm trú mới dành cho những người vô gia cư.

Khu vực được đề nghị đó là trường Silverado Elementary School, bị đóng cửa từ năm 2009 và được chính quyền Quận Cam mua lại trong năm 2013. Ngôi trường nằm trong lãnh thổ chưa được cai quản của quận hạt này, cách cộng đồng Silverado chừng 2.5 dặm lái xe về phía Tây. Hiện nay cơ sở này là một thư viện công cộng, tên là Library of the Canyons, cũng như là một ngôi trường mẫu giáo.

Địa điểm này đã được chọn trong cuộc thảo luận tại San Clemente, bởi tất cả 12 thị trưởng của các thành phố ở vùng Nam Quận Cam.

Các đại diện tòa án cho thẩm phán địa hạt liên bang David O. Carter đều có mặt, cũng như giám sát viên Lisa Bartlett, Frank Kim tổng giám đốc quận hạt, Susan Price viên chức đặc trách vô gia cư của quận hạt, và một người đại diện cho nghị sĩ Pat Bates (Cộng Hòa-Laguna Niguel).

Ngoài địa điểm Silverado, ba thị trưởng vùng Nam Quận Cam nói rằng họ có thể có những địa điểm nhỏ hơn trong các thành phố của họ, có thể chứa được khoảng từ 10 tới 20 người, tùy thuộc vào chuyện thẩm phán Carter muốn gì. Nhưng ba thị trưởng đó nói rằng tất cả họ đều thích địa điểm Silverado trước tiên.
Đề nghị về nơi tạm trú tại Nam Quận Cam vẫn đang ở trong những giai đoạn đầu. Các thị trưởng dự định cùng nhau gửi một lá thư tới các giới chức hàng đầu của quận hạt vào ngày thứ Sáu, đưa địa điểm này ra thảo luận, và nhờ giúp soạn ra các chi tiết cụ thể, theo Wagner cho biết. Việc biểu quyết để gửi bức thư theo đuổi địa điểm là 10-1 phiếu. Gardner phản đối, và thị trưởng Ed Sachs của Mission Viejo không bỏ phiếu vì ông sớm rời khỏi cuộc họp.

Liên quan tới địa điểm xa xôi của nơi tạm cư được đề nghị, những cách lựa chọn về việc vận chuyển đang được thăm dò, và Quận Cam có thể cung cấp các dịch vụ cho những người tại chỗ.

Nơi tạm trú của Quận Cam tại Anaheim, được gọi là Bridges at Kraemer Place, không cho phép những người vô gia cư bước vào hoặc rời khỏi cơ sở. Thay vì vậy, nơi đó có một hệ thống đưa đón chở người ta giữa nơi tạm trú và nơi đón được chỉ định và những chỗ thả xuống ở nơi khác.

Các giám sát viên Quận Cam chưa có ý kiến về việc dùng trường học cũ làm nơi tạm cư ở Silverado.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising