Wednesday, 01/06/2016 - 10:02:19

Các nhà lập pháp California được tăng lương

 Thống Đốc Jerry Brown cũng là một trong những người được tăng lương.

SACRAMENTO - Một hội đồng đại diện cho người dân California đã bỏ phiếu hôm thứ Tư, chấp thuận việc tăng 4% lương cho Thống Đốc Jerry Brown và một số nhà lập pháp cấp cao. Đây là năm thứ tư liên tiếp các chính trị gia được tăng lương, sau khi lương bổng của họ đã bị cắt giảm mạnh trong thời kỳ suy thoái.


Ủy Ban Lương Bổng Công Dân (Citizen Compensation Commission) đã chuẩn thuận việc tăng lương và phúc lợi bằng cuộc bỏ phiếu với kết quả 4-0, sau gần 1 giờ thảo luận. Chủ tịch Ủy Ban, ông Thomas Dalzell, nói rằng ngay cả sau khi được tăng lương, tiền lương của các nhà lập pháp vẫn còn thấp hơn mức lương của họ vào thời điểm bắt đầu suy thoái. Trong giai đoạn cả Hoa Kỳ và tiểu bang gặp khó khăn, các nhà lập pháp của tiểu bang California đã bị cắt 18% lương.

“Việc này sẽ tăng tiền lương lên bằng 90% mức lương của họ vào năm 2007, do đó, đây đơn giản chỉ là một biện pháp khôi phục những gì đã có,” ông Dalzell nói trong cuộc phỏng vấn sau phiên bỏ phiếu. Ông nói, tại những tiểu bang khác, dù một số viên chức chính phủ đã phải nghỉ việc trong thời kỳ suy thoái, nhưng không có nơi nào mà các nhà lập pháp lại bị cắt lương nặng như California, và hiện tại, các tiểu bang đó đều đã khôi phục lương cho các viên chức của mình.

Tiền lương của ông Brown sẽ tăng từ $183,000 Mỹ kim lên $190,000 Mỹ kim. Và các nhà lập pháp hàng đầu khác - những người hiện đã có lương bổng tốt nhất Hoa Kỳ - sẽ nhận lương hơn $104,000 Mỹ kim sau khi được tăng. Các chính trị gia này đều có thể từ chối việc tăng lương nếu muốn.

Việc tăng lương sẽ có hiệu lực vào tháng 12, và được chi trả bằng ngân sách vận hành văn phòng chính phủ. Do đó, sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến tiền thuế mà người dân phải trả. Quá trình tăng lương cho các nhà lập pháp bắt đầu vào năm 2013, tăng 5%, năm 2014 tăng 2%, và năm 2015 tăng 3%.

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe và răng dành cho các viên chức dân cử trên toàn tiểu bang đều sẽ không thay đổi. Ủy Ban Lương Bổng nêu trên được thành lập vào năm 1990. Các thành viên được bổ nhiệm bởi các thống đốc. Ông Brown là người đã bổ nhiệm toàn bộ 4 thành viên hiện tại của Ủy Ban.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp