advertisements
Monday, 02/03/2020 - 07:17:55

Các hãng truyền thông Trung Quốc phải giảm số nhân viên tại Mỹ

Trong hành động làm tăng cao cuộc chiến truyền thông giữa Bắc Kinh và Washington, chính phủ Trump vào thứ Hai đã yêu cầu 4 hãng truyền thông Trung Quốc đang hoạt động tại Hoa Kỳ phải giảm số nhân viên quốc tịch Trung Quốc xuống hơn 1 phần 3.
Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi Bộ Ngoại Giao vào ngày 18 tháng 2 đã yêu cầu 4 hãng truyền thông Trung Quốc phải ghi danh là cơ sở đại diện nước ngoài và cung cấp danh sách nhân viên. Trung Quốc sau đó đáp trả bằng cách trục xuất 3 ký giả Wall Street Journal làm việc tại Bắc Kinh, với lý do rằng tờ báo này đăng bài viết mang tính kỳ thị đối với các nỗ lực chống dịch Covid-19 của Trung Quốc.
Theo thông báo mới của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đến ngày 13 tháng 3, 4 hãng truyền thông Trung Quốc sẽ không được có nhiều hơn 100 nhân viên quốc tịch Trung Quốc trên tổng số nhân viên của cả 4 hãng, giảm bớt so với mức giới hạn 160 người trước đây. Các viên chức Hoa Kỳ nói đây là nỗ lực nhằm đem lại sự tương đương trong quan hệ Mỹ-Trung, và để khuyến khích đảng Cộng Sản Trung Quốc nỗ lực hơn trong việc tôn trọng quyền tự do báo chí.
Các viên chức ngoại giao cũng nhắc rằng Hoa Kỳ chỉ có 75 ký giả đang làm việc tại Trung Quốc. Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói: “Bộ Ngoại Giao đang cố gắng tạo ra các sân chơi công bằng trong mọi lĩnh vực thuộc quan hệ Mỹ-Trung. Washington cũng hy vọng hành động mới sẽ thúc đẩy Bắc Kinh công bằng hơn trong cách đối xử với các ký giả Hoa Kỳ và nước ngoài đang làm việc tại Trung Quốc, đồng thời tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.”

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements