advertisements
Monday, 14/12/2020 - 07:03:04

Cả triệu người rời vùng Cửu Long tìm việc ở Sài Gòn


Nghề nông không hấp dẫn giới trẻ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. (Người Lao Động)


CẦN THƠ - Theo báo cáo được công bố chiều thứ Hai, vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đã bị giảm vai trò kinh tế trong ba thập niên qua. Báo cáo thường niên này do của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trường Chính Sách Công và Quản Lý Fulbright (FSPPM) thực hiện.

Trong buổi “lễ công bố,” các quan chức cho biết bản báo cáo này là lần đầu tiên được thực hiện bởi nhóm các chuyên gia kinh tế, chính sách hàng đầu Việt Nam dưới sự chủ trì, điều phối của VCCI và chịu trách nhiệm chuyên môn của FSPPM.

Nghiên cứu kinh tế đầu tiên toàn quốc cho thấy vai trò kinh tế của Đồng Bằng Sông Cửu Long đang giảm dần so với các vùng khác. So với Sài Gòn thì vào năm 1990, tổng sản lượng của Sài Gòn chỉ bằng 2/3 so với ĐBS Cửu Long. Nhưng sau hai thập niên, tỷ lệ này đã hoàn toàn đảo ngược và duy trì cho đến nay.

Nguyên nhân là vì Đồng Bằng Sông Cửu Long được giao sứ mạng đảm bảo an ninh lương thực cho toàn quốc, vì vậy các tỉnh miền Nam phải tập trung vào nông nghiệp và sản xuất lúa gạo, hậu quả là chậm chuyển dịch sang các ngành có năng suất cao hơn.

Sứ mạng đó đã khiến di dân trở thành một vấn đề nan giải. Tình trạng di cư của người dân đồng bằng về Sài Gòn và miền Đông Nam Bộ đang ở mức báo động. So với các vùng khác, Đồng Bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ nhập cư thấp nhất, tỷ lệ xuất cư cao nhất, và do đó là vùng duy nhất có tỷ lệ tăng dân số là 0% trong một thập niên từ 2009 đến 2019.

Dân số vùng Cửu Long vào ngày 1-4-2019 là 17.3 triệu người, gần như không đổi so với mức 17.2 triệu người vào 10 năm trước. Số lượng di cư trong thập niên vừa qua là gần 1.1 triệu người, mà đa số là giới trẻ tìm đến các thành phố lớn như Sài Gòn để kiếm sống.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements