Sunday, 16/06/2019 - 09:45:41

Buổi trợ giúp miễn phí nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ


Cô Ashley Nguyễn và ông Michael Scott, Giám Đốc trường Đại Học Coastline. (Thanh Phong/VIễn Đông)

Bài THANH PHONG

HUNTINGTON BEACH - Để giúp cộng đồng hoàn thành và gửi đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ miễn phí, Cô Ashley Nguyễn (ESL Counselor) thuộc Học Khu Huntington Beach vừa tiếp xúc với phóng viên nhật báo Viễn Đông để nhờ thông báo cho đồng hương biết:
Vào ngày thứ Bảy, 20 tháng 7, Trường Dành Cho Người Lớn của Học Khu Huntington Beach sẽ tổ chức một ngày nộp đơn xin nhập tịch với Asian Americans Advancing Justice - Orange County. Ban tổ chức sẽ giúp đỡ hoàn thành và gửi đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ cho quý đồng hương hội đủ các điều kiện sau đây:
- Từ 18 tuổi trở lên
- Là một thường trú nhân có thẻ xanh
- Đã sinh sống ở Hoa Kỳ ít nhất 5 năm (hoặc nếu quý vị lập gia đình với một công dân Hoa Kỳ, ít nhất là 1 năm rưỡi)
- Có tư cách đạo đức tốt
- Khả năng đọc, viết và hiểu căn bản Anh Văn (hoặc đủ điều kiện xin miễn)
- Hiểu biết căn bản lịch sử và hệ thống chính quyền Hoa Kỳ (hoặc đủ điều kiện xin miễn).
 

Cô Ashley Nguyễn, School Counselor (Thanh Phong/Viễn Đông)

Khi đến xin mang theo: Thẻ Xanh và thẻ ID - $725 lệ phí nộp đơn nếu quý vị dưới 75 tuổi hoặc $640 cho quý vị từ 75 tuổi trở lên trả cho U.S. Departement of Homeland Security.
Lưu ý: Nếu quý vị có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện xin miễn lệ phí.
- Hộ chiếu
- Hồ sơ của tất cả các vụ bắt giữ hoặc tiền án (nếu có)
- Danh sách các nơi cư trú của qúy vị (Địa chỉ và thời gian ở trong 5 năm qua
- Danh sách các nơi làm việc của quý vị hoặc trường đã học trong 5 năm qua
- Ngày của tất cả các chuyến đi nước ngoài kể từ khi quý vị trở thành thường trú nhân
- Tên của người phối ngẫu và con, ngày sinh, số thẻ xanh và địa chỉ của họ.
Xin đến từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại: Huntington Beach Adult School, Main Campus, 17231 Gothard Street, Huntington Beach, CA 92647.
Thắc mắc hay cần giúp đỡ xin liên lạc cô Ashley Nguyễn (School Counselor) (714) 893-1381 Ext 4632. Thư Email: aanguyen@hbuhsd.edu, hay (714) 894-1018 Ext 4919, Email: anguyen@hbas.edu.


Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements