Monday, 09/12/2019 - 07:44:16

Buổi lễ chào cờ đầu tháng cuối cùng của năm 2019WESTMINSTER - Theo thông lệ, cứ mỗi thứ Bảy đầu tháng, Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đều tổ chức buổi lễ chào cờ trước Tượng Đài vị đại anh hùng dân tộc. Buổi lễ chào cờ ngày 7 tháng 12, 2019 cũng là buổi lễ chào cờ cuối cùng trong năm dương lịch 2019. Tham dự lễ chào cờ, ngoài các vị trong Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức THĐ còn có niên trưởng Trần Quan An và phu nhân, chiến hữu Nguyễn Phước Ái Đỉnh và một số chiến hữu trong QL/VNCH. Đặc biệt có sự hiện diện của cựu nghị Sĩ Janet Nguyễn và dược sĩ Nguyễn Đình Thức phụ tá. Sau lễ chào cờ, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn thông báo, trước Lễ Giáng Sinh sẽ có cuộc biểu tình ủng hộ đồng bào khu vườn rau Lộc Hưng, và ông Phan Kỳ Nhơn mời cựu nghị sĩ Janet Nguyễn vào trong đền thánh để mọi người có dịp nghe bà trình bày lý do ra ứng cử và cùng nhau thảo luận về chiến dịch tranh cử trong mùa bầu cử sắp đến. Trong hình, mọi người nghiêm chỉnh cử hành lễ chào cờ. (Tin ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising