advertisements
Thursday, 23/04/2020 - 04:55:56

Buổi hòa nhạc ảo đã thay thế sân khấu cho trường âm nhạc giành giải thưởng

Alberto Nequiz, age 13, performs for Westminster Arts Academys first ever Virtual Spring Concert Series.

Các sinh viên trẻ của Học viện Nghệ thuật Westminster đang tạo ra "sân khấu" trong phòng khách của họ. Cha mẹ và anh chị em đóng vai trò là nhà sản xuất, đạo diễn và biên tập viên.
WESTMINSTER, CALIFORNIA, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 4 năm 2020 / Học viện âm nhạc tư nhân lớn nhất của Quận Cam và người chiến thắng Giải thưởng Trường Âm nhạc Quốc gia năm 2019, Học viện Nghệ thuật Westminster đã đưa sinh viên của họ đến với sân khấu ảo. Tất cả các trường học gần 1000 học sinh đã được mời biểu diễn từ sân khấu trực tuyến của họ tại nhà.

Học viện Nghệ thuật Westminster tổ chức một chuỗi buổi hòa nhạc lớn trên sân khấu của nhóm hai lần một năm, gần đây tổ chức 10 buổi biểu diễn trong hơn 2 ngày vào tháng 12 năm ngoái cho các sinh viên của mình. Trên hết, sinh viên Học viện biểu diễn hàng tháng tại một nhà nghỉ hưu địa phương ở Huntington Beach. Từ các sự kiện cộng đồng địa phương đến các phòng hòa nhạc lớn, các sinh viên trẻ từ 18 tháng tuổi thường xuyên biểu diễn cho khán giả. Cho đến khi COVID-19, một sự kiện bất ngờ đã biến một trung tâm hoạt động mạnh mẽ về nghệ thuật thành một học viện trực tuyến 100%.

Học sinh và giáo viên thích nghi nhanh chóng với một mô hình duy nhất trực tuyến do việc đóng cửa bắt buộc và tất cả các bài học đã được tổ chức trên Zoom kể từ giữa tháng ba. Các sinh viên tư nhân của piano, trống, guitar, violin, giọng nói và các nhạc cụ khác đã thích tương tác với các giáo viên yêu thích của họ thông qua máy tính gia đình và các thiết bị di động. Ngay cả các lớp học nhóm như múa ba lê, hip hop, vẽ và hội họa cũng được tổ chức hầu như vào thời gian dự kiến mỗi tuần. Điều này không có nghĩa là học sinh aren phấn khích về việc gặp lại giáo viên của mình, một lần nữa sớm thôi.


8 year old Alison Tran gives a double peace sign to her virtual audience.


Gần đây, Học viện đã thông báo cho các gia đình của mình, một Series Hòa nhạc ảo đầu tiên, được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng xã hội vào thời gian dự kiến từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 4. Học sinh đã được mời để tạo một video hiệu suất tại nhà với sự giúp đỡ khuyến khích từ mẹ, cha và anh chị em. Các quy tắc rất đơn giản. Hãy sáng tạo như bạn muốn và vui chơi. Đệ trình đã được thực hiện cho đến nay và các đoạn video ngắn chứa đầy những lời giới thiệu thông minh, trang phục lạ mắt, ria mép vẽ tay và hình nền quê nhà tạo ra một sân khấu ảo độc đáo cho mỗi học sinh biểu hiện sáng tạo. Các buổi hòa nhạc sẽ có sẵn để xem trực tiếp trên trang Facebook, kênh YouTube của YouTube và các nền tảng xã hội khác vào những thời điểm cụ thể. Liên lạc với trường cho lịch trình hiện tại.

Học viện Nghệ thuật Westminster đã hoạt động tại Quận Cam từ năm 1991 và hiện đang thuộc sở hữu của 3 anh chị em Francis, Teresa và Augustina Rios, kế tiếp người cha quá cố của họ. Hiện đang tuyển dụng 45 giáo viên tận tâm và nhân viên văn phòng, Học viện đã có thể tiếp tục vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 và hiện đang cung cấp các lớp học cộng đồng trực tuyến miễn phí cho tất cả những ai muốn tham dự cũng như các công cụ miễn phí cho trẻ em cần.

Virtual Concerts Have Replaced the Stage for Award Winning Music School

April 13, 2020

The young students of Westminster Arts Academy are creating "stages" in their living rooms. Parents and siblings act as producers, directors, and editors.
WESTMINSTER , CALIFORNIA, USA, April 13, 2020 / Orange Countys largest private music academy and winner of the 2019 National Music School of the Year Award, the Westminster Arts Academy has brought their students to the virtual stage. All of the schools nearly 1000 students have been invited to perform from their own "stage" at home.

Westminster Arts Academy holds a "big stage" concert series twice per year, recently hosting 10 shows over 2 days last December for its students. On top of that, Academy students perform every month at a local retirement home in Huntington Beach. From local community events to large concert halls, students as young as 18 months are regularly performing for an audience. Until COVID-19 that is, an unexpected turn of events has turned a once highly active center for the arts into a100% online academy.


7 year old Sophie Phan plays the piano while sister Emma dances in the background.Students and Teachers adapted quickly to an online only model due to the mandatory shut down and all lessons have been held on Zoom since the middle of March. Private students of piano, drums, guitar, violin, voice and other instruments have enjoyed interacting with their favorite teachers through their home computers and mobile devices. Even group classes such as ballet, hip hop, drawing, and painting are held virtually at its scheduled time each week. This is not to say that students arent excited about going back to meeting with their teachers in person, once again soon.

Recently the Academy announced to its families, a first ever Virtual Concert Series, to be broadcasted live on social platforms at scheduled times from April 16th through the 19th. Students have been invited to create a performance video at home with the encouraged help from mom, dad, and siblings. The rules are simple. Be as creative as you want and have fun. Submissions have already been made to date and the short videos are full of clever introductions, fancy dresses, hand drawn mustaches, and homespun backgrounds creating a virtual stage unique to each students blossoming creative expression. The concerts will be available to watch live on the Westminster Arts Academy Facebook page, YouTube channel, and other social platforms at specific times. Contact the school for the current schedule.

Westminster Arts Academy has been in operation in Orange County since 1991 and is currently is owned by 3 siblingsFrancis, Teresa, and Augustina Rios, in succession to their late father. Currently employing 45 dedicated teachers and office staff the Academy has been able to continue through the COVID-19 crisis and is currently offeringfree community classes onlineto all that wish to attend as well as free instruments to kids in need.
"Its a great opportunity for students not only to express their creativity and perform what they have learned, but for them to lead a fun family project, resulting in a unique and special masterpiece."
— Francis Rios, Executive Director of Westminster Arts Academy

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements