Thursday, 07/04/2016 - 09:06:27

Bộ trưởng Thường Vụ California báo động: Số lượng cử tri tham gia bầu cử sơ bộ sẽ tăng mạnh

Các cử tri đang xếp hàng chờ đến phiên bỏ phiếu tại Los Angeles. Theo dự đoán, số người tham gia bầu cử sẽ tăng tại California, trong cả hai cuộc bỏ phiếu sơ bộ trong tháng Sáu cũng như tổng tuyển cử trên toàn quốc tháng 11 năm nay. (Getty Images)

SACRAMENTO - Các viên chức liên quan đến bầu cử tại California đang dự đoán một mức gia tăng đáng kể trong số lượng cử tri California đi bỏ phiếu, trong vòng bầu cử sơ bộ vào ngày 7 tháng Sáu sắp tới đây. Sự tham gia đông đảo của người dân sẽ khiến các chính quyền địa phương phải tốn thêm tiền, và đây là lý do đưa đến những lời khuyến cáo từ bộ trưởng Bộ Thường Vụ California.

Tính nội trong ba tháng vừa qua, hơn 600,000 cư dân California đã ghi danh bỏ phiếu trên mạng internet, hoặc cập nhật hóa việc ghi danh của họ. Các cơ quan bầu cử tại các quận hạt có thể bị tràn ngập bởi số lượng những người đi bầu. Bộ trưởng Alex Padilla đã khuyến cáo những điều trên với Thống Đốc Jerry Brown.

Trong một bức thư thứ nhì gởi cho thống đốc đầu tuần này, ông Padilla nói rằng nhu cầu đối với những thẻ đơn ghi danh cử tri đang ở mức cao trên toàn tiểu bang. Ông Padilla cũng viết rằng “một cuộc vận động bầu cử” mới đây cần 200,000 mẫu đơn để ghi tên các cử tri, mặc dù ông không cho biết cụ thể cuộc vận động của ứng cử viên nào đã xin số lượng mẫu đơn ấy.

Ông Padilla viết trong thư, “Các dữ liệu của chúng tôi cho thấy một mức gia tăng, trong số lượng cử tri tham gia cả cuộc bầu cử sơ bộ trong tháng Sáu và trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.”

Ông Padilla đề nghị được họp với ông Brown, để thảo luận về vấn đề những nguồn tài trợ và thời lượng nào, mà các quận hạt sẽ cần phải có để bảo đảm cho các cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ. Nói cụ thể, ông Padilla đề nghị thống đốc và cơ quan lập pháp cấp thêm $32 triệu Mỹ kim, để giúp cho các giới chức tuyển cử quận hạt và cơ quan của ông giải quyết được khối lượng công việc đang tăng lên.

Trong một văn bản được công bố hôm thứ Ba, ông Padilla nói, “Mức quan tâm cao tới chu kỳ bầu cử năm 2016, một sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng ghi danh cử tri trên mạng, nhu cầu gia tăng đối với các thẻ ghi danh, số lượng người đi bỏ phiếu trong các tiểu bang lân cận, đều cho thấy rằng California có thể chứng kiến một mức tăng lớn trong số lượng cử tri đi bầu.”

Padilla nói ông dự đoán các cơ quan tuyển cử quận hạt đều sẽ gặp phải những mức chi phí tăng lên, kể cả nhu cầu in thêm phiếu bầu, và sẽ cần thêm nhân sự. Cơ quan Ghi Danh Cử Tri Orange County đã ghi nhận một mức tăng lớn, trong số lượng những người ghi danh bỏ phiếu trong mấy tháng qua. Cơ quan này dự kiến sẽ có một số lượng đông đảo các cử tri đi bỏ phiếu, trong cả hai cuộc bầu cử tháng 6 và tháng 11. Điều tốt đẹp là có sự quan tâm đến việc bầu cử.

Các quận hạt sẽ phải thuê thêm người và huấn luyện những nhân viên tạm thời và tình nguyện viên, để họ theo kịp và bảo đảm rằng các địa điểm bỏ phiếu rốt cuộc sẽ không có những vụ phải sắp hàng dài trong ngày bầu cử.
Các cơ quan tổ chức tuyển cử ở 58 quận hạt của California cũng đang bị tràn ngập với một số lượng rất lớn những thỉnh nguyện thư ủng hộ các sáng kiến bỏ phiếu vào tháng 11 được đề nghị. Theo luật tiểu bang, các giới chức bầu cử địa phương được yêu cầu phải kiểm chứng những chữ ký thỉnh nguyện từ các cử tri hội đủ điều kiện để ghi danh. Có tới 9.4 triệu chữ ký có thể cần phải được kiểm chứng trên toàn tiểu bang, theo văn phòng của ông Padilla cho biết.

Những người ủng hộ 13 biện pháp được đề nghị vẫn đang thu thập số lượng chữ ký cần thiết, để hội đủ điều kiện được đưa ra biểu quyết trong tháng 11. Họ sẽ nộp những biện pháp ấy cho các cơ quan quận hạt, ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ trong tháng 6.

Mức gia tăng trong sự quan tâm của các cử tri, và khối lượng công việc tăng lên trong việc chuẩn bị phiếu bầu gởi qua bưu điện, đều xảy ra vào cùng một thời điểm khi nhiều giới chức bầu cử quận hạt bị tràn ngập với những kiến nghị về các biện pháp bỏ phiếu. Và đó không phải là thời gian tốt nhất.

Với 21 biện pháp có thể được đưa ra biểu quyết trong cuộc bỏ phiếu tháng 11, các bản hướng dẫn cử tri gởi đến trong thùng thư có thể dài tới 288 trang, và các cơ quan bầu cử quận hạt bị đòi phải trả hóa đơn cho các chi phí in ấn.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp