Tuesday, 29/01/2019 - 07:13:14

Bộ Trưởng Công An Tô Lâm lên chức đại tướng

Từ bên trái là Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, và Lương Cường trong buổi lễ phong chức ngày thứ Ba tại Hà Nội. (Trí Thức Trẻ)

HÀ NỘI - Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định thăng quân hàm cấp đại tướng cho Bộ Trưởng Công An Tô Lâm và Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị Lương Cường.

Theo truyền thông của nhà cầm quyền, Tô Lâm và Lương Cường đều sinh năm 1957, tức là được 61 tuổi. Họ được lên chức đại tướng trong một buổi lễ được tổ chức vào ngày thứ Ba, 29/1.

Báo chí cộng sản cho biết Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố trong buôi lễ, "Việc đảng, nhà nước phong quân hàm đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang; đồng thời, là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc."

Ông Trọng, bí thư Quân Ủy Trung Ương và là Ủy Viên Thường Vụ Đảng Ủy Công An Trung Ương, nói việc "củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị" là nhiệm vụ của "cả hệ thống chính trị" và rằng quân đội và công an là lực lượng nòng cốt.

Ông cũng nhấn mạnh về lòng "tuyệt đối trung thành" của các lực lượng này với đảng, nhà nước và nhân dân.
Báo chí cộng sản cho biết đã nói lời "cảm ơn sâu sắc," hứa "tuyệt đối trung thành," và giữ gìn "đạo" của người làm tướng.

Như vậy Bộ Công An hiện có một đại tướng và Bộ Quốc Phòng có hai đại tướng.
Trong những tháng qua Bộ Công An đã và đang thực hiện quá trình thu gọn bộ máy, giảm một loạt tổng cục, giảm hàng chục đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Tuân đã nói: Ông. Tô Lâm , mà được phong cấp đại tướng , thì rõ ràng Ông đại tướng Giáp cũng chẳng có thực tài.
Advertising