Wednesday, 10/02/2021 - 06:16:33

Biden trừng phạt tướng lãnh Miến Điện vì đảo chính


Tổng Thống Joe Biden đang phát biểu tại Ngũ Giác Đài với Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đứng bên cạnh ngày thứ Tư, 10 tháng 2, 2021. Ông Biden nói rằng chế độ quân phiệt tại Miến Điện sẽ không thể nào lấy được $1 tỷ Mỹ kim đang được lưu giữ tại Hoa Kỳ. (Getty Images)

 

Tổng Thống Joe Biden vào thứ Tư cho biết ông đã phê chuẩn một chỉ thị hành pháp về lệnh trừng phạt mới đối với những người chịu trách nhiệm cho vụ đảo chính tại Miến Điện, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi các tướng lãnh Miến Điện từ bỏ quyền lực và trả tự do cho các lãnh đạo dân sự.

Ông Biden nói sắc lệnh mới sẽ cho phép chính phủ của ông “trừng phạt ngay lập tức các tướng lãnh Miến Điện chỉ huy cuộc đảo chính, cùng những quyền lợi thương mại và gia đình của họ.”

Theo Tổng Thống Biden, chính phủ Hoa Kỳ sẽ quyết định đợt trừng phạt đầu tiên trong tuần này, và đang thực hiện các bước cần thiết để ngăn các tướng lãnh tại Miến Điện tiếp cận số tiền $1 tỷ Mỹ kim thuộc ngân sách của chính phủ Miến Điện, đang được gởi tại Hoa Kỳ.

“Chúng tôi cũng sẽ ra lệnh kiểm soát xuất cảng và phong tỏa các tài sản của chính phủ Miến Điện, nhưng vẫn duy trì hỗ trợ cho các tổ chức y tế và dân sự đang giúp đỡ trực tiếp cho người dân Miến Điện,” Tổng Thống Biden nói tại Tòa Bạch Ốc.

Vụ đảo chính tại Miến Điện là thử thách thức quốc tế đầu tiên của chính phủ mới của Hoa Kỳ, đồng thời cũng nhằm đo lường lời cam kết của ông Biden, về việc chú trọng vào vấn đề nhân quyền và hợp tác chặt chẽ hơn với đồng minh trong chính sách ngoại giao.

Các nước Tây Phương đã lên án vụ đảo chính, nhưng giới phân tích tin rằng chính quyền quân sự Miến Điện sẽ không bị cô lập, do Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, và Nhật Bản ít có khả năng sẽ cắt quan hệ với Miến Điện, do tầm quan trọng chiến lược của nước này.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements