Wednesday, 06/06/2018 - 10:37:58

Bia, nước ngọt sắp lên giáBà Kathryn Fisher đang làm việc tại Can Van, một xưởng đóng lon cho công ty sản xuất bia Devil's Canyon Brewery San Carlos, California ngày thứ Tư, 6 tháng Sáu, 2018. Vì chính phủ Donald Trump đã đánh thuế nhập cảng nhôm từ Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ và Liên Hiệp Âu Châu, giá thành cho bia và nước ngọt đóng lon sẽ tăng trong thời gian tới. Với mức thuế 10 phần trăm đánh vào nhôm nhập cảng, mỗi sáu lon bia có thể đắt hơn hiện nay khoảng $1 Mỹ kim.
Hình dưới là những lon nhôm chất trong kho đang chờ được bơm bia vào. (Justin Sullivan/Getty Images)

 
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp