advertisements
Thursday, 24/09/2020 - 04:11:23

Bạn đạo


(Hình: Buddha Bless you)


Bài HONG TRAN

Bạn có nhiều nhóm. Hồi còn nhỏ có bạn học, thời lính tráng có bạn đồng ngũ, thuở bận rộn mưu sinh có bạn đồng nghiệp. Bạn tụ tập vui chơi gọi là bạn bè, bạn thích uống (bia rượu) hơn ăn là bạn nhậu. Còn nhóm bạn không thích nói nhiều đến chuyện đời đích thị là bạn đạo.

Bạn đạo gặp nhau rất vui vì biết đã từng nhiều đời gặp gỡ, kết giao. Thường được gọi là quyến thuộc bồ đề (thân quyến của Phật) nên đều muốn học theo và làm được như Phật.

Con đường phía trước còn xa nhưng đã biết hướng đi. Đi bằng chính khối óc tự do và đôi chân tự tin của mình, đôi khi được sự giúp đỡ, hộ trì của những người bạn đạo đã thành tựu từ nhiều đời mà ta quen gọi là các vị hộ pháp hay bồ tát.

Chuyện trò với bạn đồng tu còn được hưởng một sự thi vị riêng là pháp vị. Đôi khi gặp may còn nhận được nguyên một bài thơ (dù ngắn) nhưng cũng đủ cho mình suy ngẫm việc tập tu, như bài thơ sau đây của chị Chúc Tân.

Bài thơ có tựa đề “Học Phật làm Phật”

Chẳng có việc gì đáng làm hơn
Ngoài việc học Phật và làm Phật
Học Phật chẳng phải nghiên cứu Phật
Làm Phật không phải làm Phật sự.
Học Phật phải học giáo lý Phật
Làm Phật phải sống y như Phật
Học Phật làm Phật đúng như vậy
Mới đạt cách học Phật làm Phật.

(Nguồn: Hong Tran / Facebook)

 

Từ khóa tìm kiếm:
Bạn đạo
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements